Teamets ressourcer

af Charlotte Bering

Et hvert team råder over to sæt ressourcer: De faglige og de samarbejdsmæssige / menneskelige. En erfaring, der vel deles af alle, er at hvis de menneskelige relationer ikke fungerer, så spiller de faglige ressourcer ikke optimalt sammen. Og det sætter sit præg på kvaliteten af opgaveløsningen.

Det at få kortlagt og beskrevet, hvad teamet råder over, når vi taler samarbejdsmæssige evner og behov, er utrolig givtigt for et team. Ingen er perfekte, og ingen har alt hvad der skal bruges, men pointen er, at ved at få både overblik og indblik I, de stærke og svage sider, kan man lave de indbyrdes aftaler og udviklingsplaner, der sætter den enkelte og teamet i stand til at komplettere sig selv på en god måde.

Det er det, teamets ressourcer handler om. Og det vi arbejder med, når vi sammen med et team afdækker, analyserer og derefter lægger handleplaner. På den måde gøres selve den motor, der skal drive det faglige samspil, optimalt ydende og understøttende.

forskellig colinco c

Tilmeld dig vores nyhedsbrev