Teambuilding

af Helle Dyrting

Vi har i mange år arbejdet målbevidst med teambuilding ud fra følgende filosofi, som i øvrigt er en kerneværdi for os i vores arbejde: Ingen lærer eller vokser gennem at skulle overskride personlige grænser eller udstilles for fejl og mangler. Det er beklageligt, at en del teambuilding er blevet forbundet med den slags oplevelser, fordi det grundlæggende intet har med teambuilding at gøre, der jo ordret betyder: At bygge et team (et godt samarbejde) op. Det gør man ifølge vores optik og etik næppe ved at rive hverken enkeltpersoner eller sammenhænge ned.

Hvad der derimod er både dybt opbyggeligt og lærerigt for både hvert medlem i et team og for teamet som helhed er at få en her og nu klar og realistisk fornemmelse af og forståelse for, hvordan man arbejder og agerer sammen – og på hvilken måde det er direkte proportionalt med, hvad man derfor er i stand til at yde sammen. Vi har alle blinde pletter. Det har teams også.

Når vi laver teambuilding bruger vi det, vi kalder intelligente simulatorer. En simulator er et sted, hvor man kan afprøve nogle ting og få status på sine evner og kompetencer i en sammenhæng, hvor der er tid til at reflektere over de erfaringer, man gør, og dermed rum for at lære af dem. Skjulte mønstre, overbevisninger og begrænsninger afslører sig her. Det gør ubrugte kompetencer og kræfter også.

En intelligent simulator er også et sted, hvor det er sjovt og trygt at lære og hvor al, hvad der er skægt kalder på befrielsens og forsoningens latter.

Det er en uvurderlig gave for et team på denne måde at få syn for sagen. Og med det også mulighed for at arbejde med egne strategier for, hvordan man kan ophæve sine begrænsninger og frisætte de skjulte talenter.

teampaabro

Tilmeld dig vores nyhedsbrev