Team og DLO

af Helle Dyrting

DLO betyder ”den lærende organisation”. At sammentænke det med team er indlysende, fordi gensidig læring, udvikling og deling af læring i forvejen er et produkt og et afkast af et godt teamarbejde. Det er det, team kan og som grupper ikke kan, fordi de ikke er knyttet sammen i et relationsnetværk. Team kan opfatte læring, når den opstår, og bruge den til konstruktiv videreudvikling af metodik / måden at løse arbejdsopgaver på.

DLO - den lærende organisation - er derfor et oplagt koncept og en særdeles tilpasningsdygtig metodik at organisere et teamarbejde ud fra. Fordi den rummer værktøjerne, der gør det muligt for team at fastholde og vinde de synergieffekter i forhold til læring, som de har inden for rækkevidde. Det at fange, bruge og dele læring og viden sker ikke af sig selv. Det skal indarbejdes som en del af arbejdskulturen og i måden at organisere arbejdet på. Vi har rigtig gode erfaringer med at sammentænke team og den lærende organisation.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev