Stressforebyggelse

af Helle Dyrting

Vi er ikke uddannede stresspsykologer. Vi henviser derfor altid alle, der henvender sig til os, og hvor vi kan høre, at det er det, de skal have fat i, til psykologer, der arbejder professionelt med stress symptomer og sygdomme.

Men vi ved meget om stress og vi har først og fremmest arbejdet i rigtig mange år med stressforebyggelse, både i stressmiljøer, og miljøer godt på vej til at udvikle stress.

Det vigtigste angående stress er at forebygge det. Hvilket indebærer, at man kender til de faktorer i arbejdsmiljøet, der er stress fremkaldende, og at man ved, hvilke forandringer, der kan minimere, at stress udvikler sig. Stress er ikke kun noget, der rammer enkeltpersoner. Stress kan aflæses også som et kollektivt stressniveau, hvor der skal en fælles indsats til for at ændre dette niveau.

Vi arbejder både med ledere og med afdelinger for at afdække det kollektive stressniveau, og vi assisterer ved implementering af stressforebyggelse, som indebærer at man beslutter sig for ændringer og udvikler en fælles stress politik, der også handler om, hvordan man gør i forhold til kollegaer, hvis de begynder at vise de typiske tegn på egentligt stress.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev