Selvstyrende team

af Helle Dyrting

Processen hen imod at blive et selvstyrende team kræver rigtig megen afklaring hos både ledelsen og medarbejderne i teamet, hvis den skal lykkes. Her udover kræves en kompetenceudvikling som sikrer, at der kan etableres et professionelt samarbejde. Det professionelle samarbejde er karakteriseret ved, at både de faglige og de samarbejdsmæssige kompetencer er i fokus og kommer i spil. I et sådant omfang, at forskeligheder supplerer hinanden – i stedet for irriterer hinanden.

andofi125

Afklaringsarbejdet og kompetenceudviklingen skal sikre to ting:

Rammen skal sættes, og den skal være krystalklar. Der skal skabes helt klare linjer mellem ledelse og team i form af, hvilke beføjelser der er teamets og hvilke ressourcer har de til rådighed.

Udover en klar ramme skal de nødvendige samarbejdsmæssige kompetencer være på plads. Det er de faglige kompetencer stort set altid, fordi det er dem, folk er ansat på. Hvor konstruktivt og optimalt de kommer og i spil, afhænger af om de menneskelige kompetencer i teamet tilfældigvis er til stede, og om de kan udfolde sig - hele vejen rundt. I det selvstyrende team er de samarbejdsmæssige kompetencer på plads, i hele teamet. Man kan virkelig samarbejde, også med nogle, der er helt anderledes end én selv. Og man ønsker det, fordi det skaber energi og motivation. Som en sidegevinst vil det faglige samarbejde også blive optimeret, og gensidig læring og fælles faglig udvikling vil være en indbygget effekt.

Udviklingen hen imod, at et team er klædt på til at kunne styre selv, kan være godt hjulpen ved at en trænet proceskonsulent både designer processen og støtter udviklingen mod målet.

At udvikle sit team og sit teamsamarbejde, så det kollegiale netværk, det udgør, bliver en intakt enhed, er forskellen der gør forskellen, på om det selvstyrende team er reelt, eller noget man kalder det. Det afgør om selvstyrende team faktisk realiseres og implementeres. I denne udviklingsproces får et team brug for to ting:

• Et solidt kendskab til sig selv og hinanden og viljen til at overkomme forskelighederne og gøre dem til en fælles styrke.

• Teamværktøjer indenfor kommunikation og samarbejde, der gør det muligt for teamet selv at have det til rådighed, som de får brug for, hver gang de møder en udfordring eller et nyt krav.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev