Reaktiv - proaktiv

af Helle Dyrting

Reaktiv betyder at man henfører årsag og dermed ansvar for det, der sker i ens liv til noget udenfor en selv. Dermed hensætter man også sig selv i en afmagt, fordi det bliver afhængigt af andre, om der kan ske ændringer i ens liv.

Proaktiv betyder det modsatte. Man vurderer det, der sker, ud fra hvad man kan gøre ved det og hvordan man kan gøre det. Derved erobrer man grundlæggende indflydelsen, fordi man tager ansvar og selv afgør, hvad hændelser skal betyde for ens liv.

Det her er to forskellige holdninger, og dermed er det udgangspunktet for to vidt forskellige måder at tænke og handle på. I arbejdsmæssig sammenhæng er det forskellen mellem: ”Det må vi vente på, at lederen finder ud af. Resultatet er så i øvrigt også hans eller hendes ansvar. Vi venter og ser!” Eller: ”Det er situationen og udfordringen. Hvad kan og skal vi gøre ved det? Hvilke muligheder har vi? Vi går i gang!”

Det kan være den første tankegang og adfærd er den nemmeste. Men den er skidt for selvværdet, og den er skidt for arbejdet som helhed.
Den anden tankegang fører til samarbejdsrelationer og teamspirit, der producerer selvværd og stolthed ved det, man har klaret, løst og fundet vej igennem sammen.

At fange reaktive tankemønstre, der igen ubevidst spiller ind i adfærdsmønstre kræver en udefra kommende trænet iagttager. Fordi man jo netop selv er ubevidst omkring det. Og det giver en voldsom stor frigivelse af fælles energi og glæde at få øje på disse mønstre og lave dem om, fordi intet menneske i sidste ende trives med at føle sig afmægtig i den situation, man tilbringer så stor en del af sit liv i: Arbejdssituationen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev