Teamudvikling

af Helle Dyrting

Vi arbejder med teamudvikling ud fra det udgangspunkt, at team i sig selv ikke er et mål men et middel.

Teamudvikling er et middel til at opnå to ting: Et attraktivt arbejdsmiljø og langt bedre resultater.

Team er derfor ikke en betegnelse, man uden videre kan hæfte på en gruppe kollegaer, der arbejder sammen i en afdeling, inden for nogle fælles rammer. Team er et samarbejdsniveau, hvor de indbyrdes menneskelige relationer i teamet er udviklet, så de er stærke nok til at holde sammen på samarbejdet - uanset hvilke udfordringer, man skal tackle sammen. Dette kan etableres, når der investeres vilje og energi, og ved bevidst træning.

foedder

Et team er en gruppe mennesker, der supplerer hinanden, forpligter sig i en fælles sag, har det samme mål, deler den samme fremgangsmåde, holder hinanden gensidigt ansvarlige og holder det indbyrdes netværk af relationer intakt, så ingen falder ud. Det lyder enkelt. Det er det for så vidt også. Og det kræver et stykke arbejde. Fordi det indebærer, at der er opnået en række ting, som ellers almindeligvis optræder som forhindringer i samarbejdet. Man skal:

  • Kende hinandens faglige og sociale kompetencer og kunne bringe dem godt i spil
  • Skabe en sammenhæng hvor forskelligheder ikke frustrerer – men udfordrer og udvikler
  • Kunne skabe fælles forståelse ud fra vidt forskellige udgangspunkter
  • Kunne skabe fælles forpligtelse omkring et mål, så alle arbejder i samme retning
  • Have kommunikationsstrategier der gør, at man overhovedet kan formulere et mål, alle forstår på samme mådeKunne løse opgaver med de ressourcer der nu en gang er til rådighed
  • Have et åbent feedbackmiljø
  • Kunne opgive egne interesser til fordel for den gensidighed, der er udgangspunktet for at det bliver opgaven, der kommer i centrum – ikke enkeltpersoners behov.

… for nu bare at nævne enkelte elementer, der gør en gruppe til et team, og som vi har et skarpt blik for, når vi arbejder med teamudvikling i Colinco.

Til gengæld! Det et team kan sammen løfter sig kvalitativt langt over, hvad ikke strukturerede og ikke bevidstgjorte samarbejder kan levere. Og så er det både sjovt og meningsfuldt at være en del af, fordi det frigør de ressourcer, man har, og skaber selvværd.

Colinco Institute har i snart 20 år arbejdet med teamudvikling - og med netop dette: At arbejde grupper hen til det samarbejdsniveau, der kendetegner et team. Og det bliver ved med at være dybt meningsfulde oplevelser, fordi det indebærer møder med grupper af mennesker, der ude i den anden ende af udviklingsprocessen har fået en helt anden helhedsoplevelse af, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab, der trives sammen – og at gøre noget sammen, alle er stolte af. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev