NLP Practitioner Uddannelse

af Helle Dyrting

Uddannelsen beskrives lidt længere nede.

NLP Master Trainer Helle Dyrting er den centrale underviser på alle Colincos NLP uddannelser.

Vi tilbyder ikke NLP som åbne uddannelser, de afholdes internt i virksomheder og organisationer, eller når et hold på anden vis har samlet sig og ønsker uddannelse indenfor NLP.

Går I med overvejelser om en NLP uddannelse, eller vores intensive 3 dages NLP kursus, afholdt internt hos jer, er I velkomne til at kontakte Helle Dyrting og høre nærmere. Dels høre om de mange gode grunde til at gøre dette, og få råd og vejledning til forberedelserne.

Er I én eller flere, men ikke er nok til at udgøre et helt hold, er I velkommen til at kontakte os og høre, om der er et internt hold under planlægning et sted, hvor flere kan deltage.

                                    -- o --

NLP Practitioner Uddannelse

Læs teksten fortløbende eller klik ind på de enkelte afsnit:

Formålet med uddannelsen
Undervisningen
Kort om uddannelsen
Beskrivelse af uddannelsen

nlp match colinco cFormålet med uddannelsen
NLP Practitioner uddannelsen handler om, at - gennem NLP's grundlæggende overbevisninger samt den viden og de teknikker, der er skabt ud fra disse overbevisninger - give deltagerne på uddannelsen en tilgang til menneskelig mangfoldighed som noget ressourcefuldt og berigende. Samt sætte dem i stand til at forstå andre på deres præmisser – og ændre egen kommunikation fleksibelt i forhold til de forskellige modeller af verden, man møder.

NLP er viden om, at vi skaber vores indre verden gennem vores tanker og derfor er i stand til at ændre vores opfattelse af verdenen gennem et arbejde med vores tanker. Denne viden kan bruges til at ændre uhensigtsmæssige forestillinger, der begrænser os selv eller vores forståelse af andre. Med nye forestillinger dukker nye muligheder op, der kan berige livet udover, hvad man har forestillet sig.

NLP er også en fremragende uddannelse for alle, der ønsker at udvikle deres kommunikations-evne til at blive stadig mere fleksibel og succesrig i forhold til at kunne få kontakt med så mange forskellige mennesker som muligt.

 


Undervisningen
Du vil på uddannelsen møde en undervisningsform, der er maksimalt præget af øvelser og aktiv "learning by doing". Det er solid undervisning i det teoretiske stof, og så øver vi det i større og mindre grupper. Plenum er der, hvor vi indledningsvis nogle gange demonstrerer teknikker og teori – og i hvert fald der, hvor vi samler erfaringer og oplevelser, så de integreres i den enkelte deltager.

Du vil få udleveret en gennemarbejdet manual, som vil være udarbejdet på en sådan måde, at den efterfølgende vil kunne støtte dig i integreringen af det, du har lært.

 


Kort om uddannelsen
Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på uddannelsen.

Undervisningen starter hver dag kl. 08.30 og slutter kl. 16.00. Der vil være en ½ times frokostpause og mindre pauser i løbet af dagen.

Det forventes desuden, at du afsætter tid til at kunne mødes i en øvegruppe ind imellem modulerne, hvor I yderligere træner og integrerer de teknikker, I lærer.

Der er maksimum 12 deltagere på holdet.

 


Beskrivelse af uddannelsen

NLP Practitioner uddannelsen vil bestå af 4 moduler på i alt 16 dage med minimum 120 lektioner. Hvert modul varer 4 dage.

Modulerne 1 – 4: Indhold
Baggrunden for NLP samt grundlæggende kommunikationstræning
Vi starter med at kigge ind i det, der er baggrunden for NLP og hvordan det opstod. Hvordan man aflæser det og arbejder med sin egen måde at kommunikere på, vil være i centrum på dette modul. Vi foretager kort sagt en spændende rejse ind i dit eget og andres sind og lærer om mangfoldigheden og hvordan vi beriges af den og møder den på en måde, der udvider vores egen horisont.

Kommunikation er en opfindelse hjernen har gjort, så måden vi bruger sproget på kan sige os en hel del om, hvordan hjernen arbejder. Hvordan den skaber en virkelighed ud af de enorme mængder af information, den hvert sekund tager ind. Kan man lære, hvordan hjernen skaber virkelighed, kan man også lære hvordan man samarbejder med hjernen om at skabe en virkelighed, man virkelig ønsker. Det bruger vi den sidste del af dette modul på.

Grundlaget for at skabe forandringer i sit liv
Tilstande er en af de centrale ting, der arbejdes med i NLP. Tilstande kan være ressourcefulde og knap så ressourcefulde. Og de knytter sig til bestemte situationer, vi har oplevet eller aktuelt oplever. Så, påvirker man en tilstand – påvirker man sin egen måde at tænke og opleve virkeligheden på. Ligesom omvendt. Når man i NLP bruger vendingen: "Skab dit eget liv" skal det faktisk forstås meget konkret, og det skal forstås i en sammenhæng, hvor vi faktisk må sige, at det gør vi jo under alle omstændigheder i forvejen. Hvorfor så ikke skabe et lykkeligt liv? Det er det, der vil være i fokus på under dette segment.

Du lærer, hvordan du på baggrund af en indkredsning af og analyse af din nuværende situation, via teknikker, hvor der arbejdes med oplevelser og de tilknyttede tilstande, kan begynde virkeliggørelsen af den ønskede situation, du gerne vil have. Dette emneområde koncentrerer sig altså om det, der i NLP hedder forandringsarbejde.

Sproget som skaber af ens verden og tankernes byggesten
Vi skaber vores verden gennem sprogliggørelsen af vores oplevelser. Det vil sige, at vores sprog og den måde, vi bruger det på, kan kaldes en slags kongevej ind til sindet. Ved at påvirke sprogligt kan vi altså påvirke sindet.

I NLP er der derfor udviklet en række spørgeteknikker gennem hvilke, man kan udvide eller assistere andre til at udvide vores forestilling om verden. Så den bliver større og rigere – og valgmulighederne talrigere. Vi arbejder på dette modul med de oprindelige spørgeteknikker, der blev udviklet i NLP.

Vi arbejder også med det, der kaldes sindets byggesten. Når vi tænker en tanke, hvad består den så egentlig af? Hvilke byggesten indgår i det at skabe en bestemt tanke? Ved at lære noget om det, kan vi endnu engang gøre det, der er så typisk for NLP, nemlig vende det om og sige: "Hvordan skaber jeg en god tanke? En tanke der sætter mig i en tilstand, der er ressourcefuld?

Strategier: Hvad de er og hvordan man skaber dem. Dybere ned i sprogets sammenhæng med vores tanker, og hvordan man bruger sproget til at forløse ressourcer
Alt vi gør, tænker og føler kan beskrives som strategier for at gøre, tænke og føle netop det. Disse strategier kan fremanalyseres, så vi bliver bevidste om, hvordan vi egentlig bærer os ad. På dette modul begynder vi at samle al den viden og de erfaringer, vi har høstet i den foregående undervisning, til virkelig at forstå baggrunden for vores handlinger. Og dermed hvordan vi kan begynde at skabe strategier hos os selv, der er hensigtsmæssige og befordrende for det liv, vi gerne vil leve.

Og så kan det jo være, at vi kender eller møder nogle andre mennesker, der synes at være rigtig gode til noget, vi også gerne selv ville kunne. Har man først lært at aflæse strategien bag ens egne handlinger, kan man lære at aflæse den strategi andre har for det, de gør. Det vil vi også lære på dette modul.

Vi arbejder med strategier på alle niveauer. Det vil sige strategien for eksempelvis at stå op om morgenen – eller netop lade være med det. Til strategier på makroplaner, hvor vi taler om forhandlings- og kreativitetsstrategier.

Nu går vi også endnu dybere ned i sproget og lærer yderligere sproglige forandringsteknikker. Igen er baggrunden at vi skaber vores forståelse af virkeligheden (det vi opfatter som verdenen) gennem sproget. Du vil lære teknikker, hvor du gennem sproget opdager, hvordan man kan skabe uendelig mange synsvinkler på en og samme situation, og dermed hjælpe sig selv og andre fri, hvis man sidder fast i en situation, der er ukonstruktiv.

Fortsat arbejde med sproglige teknikker samt evaluering
På modul 4 fortsætter vi med at træne sproglige forandringsteknikker.

Modulet afslutter med to dages skriftlig og praktisk certificering.


Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at ringe til Helle Dyrting på 4017 2032 og høre nærmere.


                                                     -- o -- 

 

 

nlp foren logo

Colinco Institute er medlem af NLP Foreningen i Danmark og vores NLP uddannelser er godkendt af denne.

abnlp5cm

Colinco Institute er certificeret medlem af The American Board of Neuro-Linguistic Programming ABNLP. Helle Dyrting er ABNLP certificeret NLP Master Trainer.

anlp5cm

Helle Dyrting er certificeret Trainer Member of ANLP International.

hnlp5cm

Colinco Institutes NLP uddannelser v/ NLP MasterTrainer Helle Dyrting er godkendt af HNLP "The International Network for Humanistic Neuro-Linguistic Psychology" ved NLP Master Trænerne John Overdurf og Julie Silverthorn. Desuden har vores NLP Træner uddannelse en særlig anbefaling med fra disse to.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev