NLP Master Practitioner Uddannelse

af Helle Dyrting

Uddannelsen beskrives lidt længere nede.

Colinco Institute tilbyder NLP Uddannelser på alle tre niveauer samt et intensivt 3 dages NLP kursus "NLP Kernekursus". Læs om uddannelserne og kurset under denne menu.

NLP Master Trainer Helle Dyrting er den centrale underviser på alle Colincos NLP uddannelser.

Vi tilbyder ikke NLP som åbne uddannelser, de afholdes internt i virksomheder og organisationer, eller når et hold på anden vis har samlet sig og ønsker uddannelse indenfor NLP.

Går I med overvejelser om en NLP uddannelse, eller vores intensive 3 dages NLP kursus, afholdt internt hos jer, er I velkomne til at kontakte Helle Dyrting og høre nærmere. Dels høre om de mange gode grunde til at gøre dette, og få råd og vejledning til forberedelserne.

Er I én eller flere, men ikke er nok til at udgøre et helt hold, er I velkommen til at kontakte os og høre, om der er et internt hold under planlægning et sted, hvor flere kan deltage.

                                    -- o --

NLP Master Practitioner Uddannelse

Uddannelsen er åben for alle, der har taget en NLP Practitioner Uddannelse med ceritficering, som  lever op til de internationale standarder, i overensstemmelse med NLP Foreningen i Danmark.

nlp modeling colinco c

Uddannelsens indhold
Uddannelsen består af 5 moduler med ialt  minimum 120 lektioner. Modulerne har følgende indhold:

Modul 1
Værdier
Overbevisninger
Individuelt og kollektivt værdiarbejde

Modul 2 
Overbevisninger
Individuelt coaching-arbejde
Metaprogrammer

Modul 3
Modeling
Implicit og eksplicit modeling
Præsentationsteknik

Modul 4
Sprogmønstre
Avancerede sproglige teknikker
Teknikkerne på practitioner niveau sat i sammenhæng med den samlede sproglige træning i NLP
Forhandlingsteknikker

Modul 5
Transformation og kompetenceudvikling
Dybere forandringsteknikker
Evaluering


Målbeskrivelse for uddannelsen NLP Master Practitioner Uddannelsen har som mål at uddybe kendskabet til NLP samt ens egne evner til at uddybe kendskabet til sig selv og andre. NLP Master Uddannelsen udbygger den studerendes evne til at skabe forandring gennem avancerede sproglige teknikker samt andre forandringsværktøjer, der på et endnu dybere niveau end Practitioner niveau vil skabe indsigt i ens egen personlighedsstruktur og andres. Med denne indsigt følger en dyb respekt for, at vores liv er vores værk og vi bygger det hver især selv.

Certificeringskrav

At kursisten har deltaget i undervisningen og tilegnet sig det gennemgåede pensum. At kursisten har bestået den skriftlige prøve med min. 75% af mulige point. At kursisten har bestået en praktisk evaluering, hvor der er blevet demonstreret, at vedkommende:har integreret alle kompetencer på NLP Practitioner niveau – og kan bruge dem fleksibeltkan gennemføre interventioner i forhold til lærte teknikkerkan arbejde økologisk med forandringer og demonstrere evnen til at skelne mellem det at assistere i gennem hverdagsdialogen og terapeutisk forandringsarbejdehar udvist kompetencer hørende til på Master Practitioner niveau – som fremgået efter gældende standarder.

 

Certificeringen

Den praktiske del af certificeringen vil - udover den skriftlige prøve - bestå af en praktisk opgave, hvor den studerende i adfærd og evner demonstrerer at have tilegnet sig og integreret pensum for NLP Master Practitioner Uddannelsen. Opgaven vil have form af et modeling-projekt, en virksomhedsanalyse eller et eliciteringsarbejde.

Den kommende NLP Master Practitioner vil skulle underskrive en certificeringsaftale med Colinco Institute, hvori indgår de etiske standarder - udgivet af NLP Foreningen i Danmark.

Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at ringe til Helle Dyrting på 4017 2032 og høre nærmere.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev