Læring, evaluering

af Helle Dyrting

Som nogen, der har arbejdet længe med ”Den lærende organisation” i både teori og praksis, ved vi, at viden og læring hurtigere og nemmere er noget, der tabes, end det samles op, deles og bruges. Det er synd. For der skabes så meget fantastisk viden qua de erfaringer, der gøres på en arbejdsplads hver eneste dag. At gøre sig det klart giver to ting: For det første er det en sidegevinst, der hele tiden produceres, som kan bringe opgaveløsningen i konstant udvikling. For det andet er det en værdi, der reflekterer selvværd direkte tilbage til dem, der producerer den. Fordi man har skabt noget, andre også kan gøre vældig god brug af, hvis de blot får adgang til det.

Det er vigtigt at kunne opsamle den læring, der skabes. Og det er vigtigt at kunne give den videre til andre dele af en organisation, der kan have gavn af den. Det kræver at man har en kultur for det og en struktur til det. Det er her vi kan byde ind med både teorien og de nødvendige værktøjer.

Tæt forbundet med at blive et lærende miljø er, at man har en stærkt implementeret praksis med evaluering. Det er i de evaluerende dele af arbejdsprocesserne, at man gør sig klog på og bliver klogere af de erfaringer der er gjort, og hvordan de bedst kan bruges videre frem. Det er også her, man kan indkredse og opsamle den viden, der er skabt.

boldoevelse

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev