Kunderne siger

om udviklingsforløb med Colinco
 

Helsingør Kommune
Ballerup Kommune
Svendborg Kommune
Egebækhus / CFD
SKAT
UCB Nordic
Gentofte Kommune
Rudersdal Kommune
Roskilde Amt
Ringsted Kommune
Frederiksborg Amt
Midtjysk Ungdomsskole
Frederikshavn Kommune

 

 


HELSINGØR KOMMUNE

Louise Manstrup, Forstander, SPUC SocialPædagogisk UdviklingsCenter, Helsingør Kommune:

”Gennem de sidste 20 år har SPUC samarbejdet med Colinco Institute. Vi udvikler os hele tiden og bruger Helle Dyrting til at holde fokus og finde nøglen til den rette sti – indad og udadtil i organisationen.

Som ledelsesteam sker det, at vi mister fokus. Med Helles blik ind i organisationens kerneopgave og øvrige liv, kommer vi hurtigt på sporet igen.

På medarbejdersiden har Colinco Institute løbende trænet teams hen imod det gode teamsamarbejde både fagligt og samarbejdsmæssigt. Når teams mister fokus eller er ved at give op i meget komplekse samarbejder med borgere, pårørende eller hinanden har Helle været en uvurderlig hjælp til at få snuden i sporet igen.

Helle har gennem tiden bidraget med:

• Udvikling af DOK-modellen og implementering af målarbejdet til bedre dokumentation og journalisering. Vi havde nogle ønsker og du havde sat dig ind i Hvidbog for rehabilitering, krav fra Socialt tilsyn, VUM modellen og kender vores organisation. Du fokuserede i to spor – ledelsesparring og medarbejdersporet.

• TUS koncept fornyelse. Du satte dig ind i vores gamle TUS koncept og kommunens koncept. Drejede det hele 180 grader ud fra vores ønsker. Gennemførte TUS i lederteamet

• Supervision i medarbejdergruppen med meget komplekse borgersager og udfordringer i teamsamarbejdet

• Implementeringsopgaver

• Teamtræning

Vi giver hermed vores bedste anbefalinger til Colinco Institute."

 


BALLERUP KOMMUNE

Vivi Lauritsen, forstander på Stokholtbuen, Bo- og Dagtilbud for voksne med autisme, Ballerup Kommune:

"Et forløb præget af stor intensitet, nærvær og læring. Et forløb vi aldrig tænkte skulle stoppe igen fordi vi hver gang var fulde af entutiasme og energi når vi trætte kom hjem fra et internat i selskab med jer. Vi lærte rigtig meget om os selv i et team og fik arbejdet med den "pædagogiske konflikthed og flinkeskole" overfor hinanden. Vi fik øje på blinde pletter og arbejder stadig med de støttende og begrænsende overbevisninger. Næsten dagligt taler vi om eller refererer til forløbet omend der nogle gange går lige lovlig dagligdag i handlingerne og gamle adfærdsmønstre trænger sig på". 

 

 


 
SVENDBORG KOMMUNE

Hasse Jacobsen, Centerleder, Center for Handicap, Svendborg Kommune:

"Samarbejdet med Colinco har medvirket til at bevæge centeret fra teamorganiseret i teori til teamorganiseret i praksis. Dels fordi centeret var klar, dels fordi vi igennem Colinco har kvalificerede, kompetente, engagerede og udfordrende konsulenter og sparringspartnere. Det er min oplevelse, at en opgave for Colinco ikke alene er forretning men i høj grad udtryk for et ønske om at udvikle og effektivisere den offentlige ydelse.

Colinco er ikke kun på i de direkte timer, men står til rådighed for sparring igennem aftalens forløb. Skal det lykkes så godt som muligt, er et commitment fra købers side vigtigt. Ledelsen går forrest og tager selv medicinen. Det smitter.

Jeg kan med tydelighed give Colinco mine bedste anbefalinger."

 

Charlotte Kremmer Larsen, Afdelingsleder, Ryttervej Svendborg Kommune: 

"Med Colinco træner vi det, der synes nemmest, men som måske er aller sværest. Nemlig fokus på dét, der foregår i enhver samarbejdsrelation og mellem mennesker i det hele taget. Det er organisations-, team- og personlig udvikling på højt plan. Udvikling, der virkelig gør en forskel. Det virker!

Ingen føler sig forkerte eller udstillede i samarbejde med Colinco. Én af deres grundlæggende antagelser er, at alle har brug for at føle selvværd. Sammen med konsulenterne føler man sig i gode, kyndige og professionelle hænder.

Vi har lige haft to fantastiske team-træningsdage med Colinco. Såvel leder som medarbejdere er helt "høje" og enige om, at det skal vi også fremover have som en tilbagevendende team- og personaleudviklingsaktivitet." 

 

Susanne Markussen, Pædagog og teamkoordinator, Ryttervej Svendborg Kommune:

"Colincos medarbejdere har en fantastisk evne til at gøre teoretiske principper forståelige. Blandingen af teori og praktiske opgaver giver et godt grundlag for at implementere nye tiltag i det enkelte botilbud. Tak for et godt og inspirerende forløb."


 
EGEBÆKHUS / CFD

Conny Møller, Virksomhedsleder, Egebækhus/CFD:

I år 2008 besluttede Egebækhus’ ledelse, at vi ville gå fra, at arbejde i grupper til at arbejde i team. Vi fandt ud af, at Colinco Institute ville være et godt valg til vores omstrukturering/forandringsproces, fordi der var andre virksomheder i CFD, der havde benyttet sig af Colincos kompetencer og vi fik kun positive tilbagemeldinger, om de forløb der havde været.

Noget af det, der tiltrak os meget var, at der var mange samarbejdsøvelser. Vi er et hus med udfordringer vedrørende kommunikation, fordi vi er en 2 – sproget arbejdsplads med døve og hørende medarbejder og lange foredrag virker ikke for os. Det skal være visuelt og i praksis ”ud på gulvet”. Colinco var gode til at finde en balance i teori og øvelser. De var ligeledes gode til at forfølge akutte ” frustrationer,” der dukkede op under forløbet.

Vi har efterfølgende brugt Colinco i mange andre sammenhænge bl.a. til konflikt bearbejdelse, hvor vi atter kunne opleve en yderst kompetent proces og succes. Intet er overladt til tilfældighederne, Colinco har hver gang en gennemtænkt plan, for den opgave vi har aftalt. Vi oplever, at den faglige viden er så høj, at Colinco kan følge deres plan og alligevel forfølge de akutte opståede ting, der nemt kan dukke op i en proces, hvor alle kommer til at reflektere på den ene eller anden måde.

Efter at vi har samarbejdet i snart 5 år har ledelsen her på Egebækhus stor tillid til, at ledelsen får en feedback, der i høj grad matcher husets behov. Ledelsen har et behov for, at tingene bliver kaldt ved rette navn og det tør Colinco. Den tilgang til os, er en af årsagerne til, at vi fastholder et samarbejde med Colinco.

Colinco har i dette forår superviseret de forskellige team i vores hus. Det er en god investering at give alle medarbejdere mulighed for at lufte ud til en ekstern konsulent der, som Colinco, har et længere tids kendskab til husets udfordringer og muligheder.

Vores hensigt er, at fortsætte samarbejdet med Colinco og vi kan kun anbefale deres kompetencer, både faglige som personlige.

  


 
SKAT

Denne reference er skrevet af Colinco Institute med godkendelse fra SKAT. Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis du ønsker at kontakte en medarbejder i HR afdelingen i SKAT med henblik på uddybning.

Colinco Institute har igennem de sidste 8 år haft et samarbejde med SKAT, hvor vi har leveret flere store forløb samt løbende løst en lang række enkelt opgaver. Det har været et fantastisk samarbejde med en dygtig og professionel HR afdeling, der fra deres side har leveret den præcision i opgavebestillingen, det faglige samarbejde og den efterfølgende implementeringsindsats, der skal til, for at en virkelig succes kan opstå.

Colinco Institute har udviklet en proceskonsulentuddannelse, der har været gennemført tre gange og skabt et stort korps af interne proceskonsulenter, der har løst mange forskellige opgaver i deres organisation. Dette korps fungerer som problemknusere overalt, hvor der opstår samarbejds- og kommunikationsproblemer, og har en særlig styrke i, at de kender organisationen inde fra, fordi de selv har deres daglige arbejde der.

I forbindelse med det store fusionsprojekt SOL (SKAT og Ledelse), leverede Colinco Institute en workshopkonsulentuddannelse. En stor gruppe interne medarbejdere gennemførte uddannelsen med henblik på at kunne fungere som ressourcepersoner og støtte op omkring de medarbejderseminarer, der skulle sikre en god start for SKAT i forbindelse med fusionen stat og kommune.

Colinco institute stillede derudover med et korps på 13 konsulenter, der gennem et halvt år var med på og leverede processtøtte til ca. 150 seminarer.
Derudover har Colinco Institute gennem årene løst en lang række enkeltopgaver strækkende sig fra coaching og videreudvikling af ledelsesteam til rådgivning og medarbejde på større udviklingsopgaver inden for HR i SKAT.

Det har alt i alt været et samarbejde præget af ydmyghed overfor opgaven, stærk faglighed og respekt for organisationen samt tillidsfulde relationer med særdeles kompetente nøglemedarbejdere i HR – kort sagt alle de elementer, der skal til for at et samarbejde er optimalt og gensidigt lærende.

 

 
UCB Nordic

Flemming Andersen, managing director:

"UCB NORDIC har i forbindelse med opkøb af virksomhed, flytning af Skandinavisk domicil til Ørestaden og rekruttering af mange nye medarbejdere, alt næsten samtidigt, valgt at indlede et samarbejde med Colinco Institute for at styrke UCB’s samarbejds klima generelt i de nye kulturer og omgivelser. 

Samarbejdet blev påbegyndt i februar 2006 og pågår løbende i form af teambuilding dage og et lederudviklingsprogram.

Efter en screening af mulige udbydere på markedet, indkredsede vi tre mulige, og valget faldt på Colinco Institute, der bød ind på opgaven.

Fra første færd har Colinco Institute været meget troværdige, har sat sig ind i vores situation og ikke tilbudt os en ”hyldevare”, men en UCB tilpasset løsning, der som grundelement havde et fremadrettet og positiv sigte.

Nu efter snart et års samarbejde, og afholdelse af både interviews med hele virksomheden, udviklings- og team-building dage med hver enkelt Business Unit, lederudviklingskurser og løbende rådgivning og coaching, samt assistance under hele processen, har vi tilbragt mange timer sammen og har dermed et solidt grundlag for at kunne udtale følgende:

  • Colinco Institute er ildsjæle i forhold til opgaven hos os – de er næsten blevet en del af virksomheden 

  • de er super dygtige undervisere, der faciliterer interaktiv læring i en atmosfære af tillid og tryghed, som er unik 

  • undervisningsprogrammerne er altid meget professionelt planlagt og justeres løbende efter vores behov

  •  de følger op, holder sig orienteret om vores udvikling, coacher og er meget flexible i forhold til status hos os

  • alle, der har deltaget i kurser/team-dage har været meget begejstrede og positive og følt, at de fik lært noget nyt og brugbart, man kunne tage med sig hjem og anvende direkte i hverdagen


Vi kan kun give Colinco Institute de varmeste anbefalinger og til jer der læser dette - I går glip af noget ved ikke at prøve!!

 


 
GENTOFTE KOMMUNE

Margrethe Nørgaard, socialpædagogisk konsulent Social & Handicapdrift i Gentofte Kommune:

"Jeg vil starte med - fuldt ud - at tilslutte mig de øvrige referencers beskrivelser om, og til Colinco Institute.

På et af Gentofte Kommunes specialiserede botilbud for 40 svært fysisk og psykisk udviklingshæmmede mennesker har der i det seneste år  været en større forandrings og udviklingsproces i gang.

I sommeren 2008 valgte botilbuddet, at indgå i et samarbejde med Colinco Institute.

Colinco har i den forbindelse ydet konsulentbistand - i en tid hvor der var kaos for både medarbejdere og ledere. Bistanden strakte sig fra akut hjælp til team- og kulturopbyggende dage til et egentligt lederudviklingsforløb. Omdrejningspunkterne i ”akut” hjælpen var blandt andet samarbejde, stresshåndtering, konflikthåndtering, mission, mål og retning, hjælp til at ”kunne se skoven for bare træer” og værdien af en sund og positiv fælleskultur. 
 
For små 5 måneder siden, startede botilbuddets nye ledergruppe så et egentligt lederudviklingsforløb. Den 1. marts 2009 var den nye ledergruppe på 6 personer på plads, og gruppen har med lederudviklingsforløbet, fået den bedst tænkelige start i arbejdet med at opbygge og vedligeholde et velfungerende lederteam, som til enhver tid skal kunne mestre de udfordringer og opgaver, som ledelse af et stort botilbud rummer.
    
Som socialpædagogisk konsulent i Gentofte Kommune var og er en af mine opgaver at indgå i arbejdet med forandrings- og udviklingsprocessen på botilbuddet. Og i den forbindelse har jeg haft den store oplevelse og fornøjelse, som konsulent i kommunen, også at indgå i et tæt samarbejdsforløb med Rene Jensen fra Colinco Institute, og med Helle Dyrting, som hele tiden har været med på sidelinjen. Det har både været spændende, udviklende og fantastisk lærerigt, både i forhold til selve opgaven på botilbuddet, men også i forhold til min egen konsulentudøvelse. Og det er min klare opfattelse, at dette samarbejde, som jeg har oplevet som helt unikt, både har haft en væsentlig positiv indflydelse på udbyttet for botilbuddet, men også på den læring, jeg som konsulent har indkasseret.
 
På Colinco Institute´s hjemmeside står der, at:

"Mission 
Colinco Institute har som mission at fremme etableringen af stærke menneskelige fællesskaber, hvor der tages udgangspunkt i de rige og positive intentioner, der findes i ethvert fællesskab. Og at assistere udviklingen af disse fællesskaber, så det kollektive potentiale bringes til maksimal udfoldelse og så de mål, der er sat, realiseres på måder, der genererer vitalitet, glæde og styrke undervejs."

Med Colinco systemet - i kombination med de unikke personlige kompetencer og egenskaber som konsulenterne i Colinco Institute besidder - oplever man bestemt, at I lever fuldt op til jeres Mission.

Jeg kan kun give Colinco Institute mine varmeste anbefalinger, og som en anden på siden skriver, ”til jer der læser dette – I går glip af noget ved ikke at prøve!!"

 

 
RUDERSDAL KOMMUNE

Annette Fehmerling, Faglig Leder, Psykiatri og Handicap:

"Med Colincos kommunikationskursus ("Kommunikative Spidskompetencer") fik vi meget mere end et godt redskab, og en god strategi til at kommunikere og samarbejde med de borgere, som vi tidligere har haft svært ved at opnå god forståelse og dialog med. Vi blev også dygtigt trænet til at forstå, hvordan vi mentalt kan arbejde med os selv og tage ansvar for, hvordan kommunikationen og samarbejdet med borgere og andre samarbejdsparter udvikler sig." 

Liselotte Holt, Sagsbehandler, Psykiatri og Handicap:

"Kurset gav fornyet inspiration og energi til fortsat at turde tro på, at det er muligt med ægte dialog og samtale i selv ganske vanskelige situationer og forløb.

God vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, korte øvelser og afprøvning i praksis, alt med afsæt i stor viden om kommunikation og udfordringerne i det konkrete, sociale arbejde."

 

 
ROSKILDE AMT

Tom Halskov, Forstander, Botilbud Koglerne: 

"I efteråret 2005 blev et nyt botilbud for yngre svært fysisk handicappede etableret med 20 lejligheder fordelt i 3 bogrupper, kaldet Koglerne. 20 beboere og 60 medarbejdere skulle lære hinanden at kende, uden nogen fælles forudsætning.

Hvordan skulle vi få fælles fodslag, i den tværfaglige personalegruppe af pædagoger, sosuass, sosuhjælpere og medhjælpere? Hvordan skulle vi styre efter værdier, når kulturen endnu ikke fandtes.

Vi kontaktede Colinco Institute.

De viste os tømmerflåder og tog os med på seminarer med debat om værdier, mål og anerkendelse, om faglighed og samarbejde. De 3 Kogler formulerede målsætninger for samarbejde og faglighed og ledelsesgruppen udarbejdede målsætninger som styreredskaber. Metodikker og forståelsesrammer for indsatsområder blev introduceret. Disse tiltag har medført, at vi i dag, med nu godt 90 medarbejdere, og 9 måneder senere er godt på vej, med retning mod den fælles store tømmerflåde, der rummer alle Kogler. Beboerne er tilfredse og er godt i gang med naboskab. 

Personalet har stadig pionerånden og gejsten i behold. I ledelsesgruppen er vi lidt stolte over, at det er lykkedes så fint, at starte så stor en organisation. Vi har været meget glade for Helles overblik og empati og ikke mindst hendes fornemmelse for sagens kerne. Den månedlige ledelsessupervision har guidet os igennem oprørt hav, mod fælles forståelse, reference og med kursen sat mod de indsatsområder, der beriger de unges liv, så de får fuld valuta i livet.

Det har været konstruktivt, berigende og inspirerende at samarbejde med Colinco Institute."

 

 
RINGSTED KOMMUNE

Birgit Wehlast, Ældrechef:

"Ældreområdet Ringsted Kommune har med stor glæde og fornøjelse samarbejdet med Helle Dyrting Colinco om uddannelse i ledelse af team for en gruppe ledere og konsulenter på 22 personer.

Uddannelse blev udført over 6 dage i foråret 2006 og følges op med en enkelt dag i efteråret.

Flere af vores ledelsesteam har efterfølgende i samarbejde med Helle gjort brug af det lærte ved selv at køre nogle af processerne for de grupper af medarbejdere de selv leder. Helle er med på sidelinien og deltager efter behov.

Gruppen har haft meget forskellige forudsætninger for deltagelse, men alle har haft stor glæde af uddannelsen, den har været med til at give ro i en organisation, der har været udsat for stor turbulens. Alle er blevet endnu mere bevidst om kulturen i hvert enkelt lille hjørne og ikke mindst i samarbejdet.

Alle har været utrolig positive allerede efter der første møde med Helle. Det skyldes at Helle er meget velforberedt, hele tiden er nærværende, giver den enkelte interesse, opfanger hvad der sker og har en dejlig humor."

 

 
FREDERIKSBORG AMT

Dorte Brodén Jarset, Forstander, SPUC støtte- og aktivitetscenter: 

"Vores samarbejde med Colinco Institute v/Helle Dyrting har været særdeles inspirerende og udviklende. Helle har givet os sparring med udgangspunkt i hvor vi som ledelsesgruppe og organisation mentalt befandt os på det givne tidspunkt. D.v.s. en sparring med afsæt i vores helt konkrete behov og som samtidig pegede fremad. De materialer Colinco Institute fremstiller til og under processen er af meget høj kvalitet, tilgodeser forskellige opfattelsesmåder og er særdeles brugbare."

 

 
MIDTJYSK UNGDOMSSKOLE

Finn Jægersdorf, Forstander:

"Som ny forstander på Midtjysk Ungdomsskole i 1999 erfarede jeg meget hurtigt, at der blandt personalet var store samarbejdsproblemer og som følge deraf dårlig trivsel.

Jeg fik kontakt til Helle Dyrting og i samarbejde med Helle Dyrting fik skolen sammensat et kursus for hele personalet bestående af lærere, pedeller, kontor - rengørings- og køkkenpersonale. Kurset skulle være med til at forbedre klimaet på skolen og give medarbejderne værktøj til at blive bedre til at samarbejde.

Vi havde besluttet at lave en ny struktur på skolen, hvilket bl.a. krævede at alle lærere som noget nyt skulle arbejde i team.

Efter at have hørt om skolen og de ønsker og problemstillinger, der var på skolen, kom Helle Dyrting med et forslag til et forløb, hvor hovedtemaerne var : Samarbejde, teamsamarbejde, kommunikation og visioner.

Helle Dyrting var meget velforberedt og særdeles faglig kompetent. Hun var hele tiden opmærksom på, hvad der rørte sig i gruppen og var parat til at justere programmet, så vi som personale fik det optimale ud af kurset.

Helle Dyrting var god til at aktivere hele personalegruppen og få alle til at forstå budskaberne.

Helle Dyrting har været med til at sætte en positiv udvikling i gang, som vi forsat arbejder med. For at give skolen endnu et løft blev der arrangeret en opfølgningsdag, hvor vi arbejdede med feedback.

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Helle Dyrting på grund af hendes store engagement, viden og konstruktive måde at takle problemstillingerne på. Alle på Midtjysk Ungdomsskole har været meget begejstrede for dette samarbejde."

 


 
FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Karen Enevold Poulsen, Konsulent og Projektkoordinator i Frederikshavn Kommune:

"Jeg synes I er utrolig nemme at samarbejde med. I opfatter hurtigt hvad man ønsker af Jer, kommer tilbage med forslag, og hvis ikke det lige er i øjet, tilpasser I det, så begge parter kan få den rigtige oplevelse.

I er dygtige undervisere som virkelig leverer varen og fornemmer hvor kursisterne er, så vi får alle med. God vekselvirkning mellem de forskellige emner og aktiviteter, og en meget behagelig måde at være på.

Jeres kursus blev evalueret meget flot, alle snakker om de gode dage i Skagen, og jeg personligt synes også det var rigtig godt."


Ekstern evaluator Ole Lund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
 
skriver i ”SUND INDSKOLING – evaluering af sundhedsfremmende indsatser i SFO og indskoling i Frederikshavn Kommune” (ISBN 978-87-90923-41-9) bl.a. følgende:

Citat side 17
”Kursisterne udtrykte ligeledes udpræget tilfredshed med de to konsulenter fra Colinco Institute, som var tovholdere på de to kursusdage. Kursisterne hæftede sig bl.a. ved, at de to konsulenter supplerede hinanden godt, var engagerede og engagerende, havde humor, lod kursisterne komme til orde og var underholdende at være sammen med. Evaluator, der observerede kurset, fornemmede også at de to konsulenters personligheder og energi var vigtige brikker i måden, kurset kom til at fremstå. Og derfor tyder meget på, at konsulenternes være – og fremgangsmåde havde stor betydning for, at kurset fik en overvejende positiv modtagelse af kursisterne.”
 
Citat Side 61:
”Evalueringen viser, at sundhedsambassadørerne udtrykte stor tilfredshed med sundhedsambassadørkurset. De var især begejstrede for de konkrete og praktiske aktiviteter, såsom lege, samarbejdsøvelser eller gruppediskussioner om mulige initiativer på den enkelte institution.Indstillingen hos kursuslederne havde tilsyneladende en stor betydning for skabelsen af en positiv atmosfære på kurset. Og flere sundhedsambassadører gav udtryk for at være blevet lidt ”høje” af kursusdagene.”

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev