TUS - Teamudviklingssamtalen

af Helle Dyrting

Med Colincos koncept "TUS - Teamudviklingssamtalen" får I det hele i ét:

• Programmet for den gode TUS – trin for trin, hvad og hvordan gør du

• Understøttende power point serie

• Forudgående træning tilrettelagt i forhold til jeres specifikke behov

Udgangspunktet for TUS  er at give et team mulighed for at evaluere sig selv, både fagligt og samarbejdsmæssigt, i forhold til egne målsætninger og i forhold til den organisatoriske ramme, teamet arbejder indenfor. På den måde understøtter TUS teamorganiseringen og de organisatoriske målsætninger, denne skal opfylde. Colincos "TUS - Teamudviklingssamtalen" sætter fokus på teamets relationer og indre liv – og dermed den tilstedeværende faglige og sociale kapital.

tus samtalen colinco c

TUS er et alternativ til MUS samtalerne og kan enten erstatte disse, erstatte dem hvert andet år – eller gennemføres sideløbende med MUS.

TUS skal være et kollektivt læringsrum, hvor teamet sammen med nærmeste leder skaber læring af de erfaringer, der er gjort gennem årets arbejde. Dermed bliver TUS et læringsrum, hvor teamet evaluerer sig selv, og sætter rammer og mål for teamets fortsatte faglige og samarbejdsmæssige udvikling.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan TUS forløber. En god struktur for samtalen sikrer et godt resultatet. En god struktur vil sige: både et relevant og overskueligt program, der danner en tryg ramme for processen, og en tidsstyring, der sikrer, at teamet kommer i mål med resultater, overvejelser og aftaler - som er det fundament, der sikrer dem, at deres udvikling fortsætter i den mest positive og konstruktive retning. TUS skal derfor gennemføres af en leder, der har de nødvendige procesfærdigheder, hvad angår mødeledelse, facilitering og coaching.

Det kræver stor lydhørhed fra din side som leder at gennemføre en god TUS. Samt evnen til at give plads til de processer, der opstår under samtalen – uden at disse kommer til at løbe af sporet eller optage unødigt stor plads. 

Du er meget velkommen til at kontakte os og høre mere om Colincos  "TUS - Teamudviklingssamtalen".

Tilmeld dig vores nyhedsbrev