Evalueringsrapport

En anden rapporttype, vi har god erfaring med at levere, er en evalueringsrapport. Udarbejdelsen følger nogenlunde samme arbejdsgang som du kan læse under ”Kulturanalyse” – blot med den forskel at hele arbejdet sigter mod at lave en grundig effektmåling af nogle tiltag. Det kan være forsøgsprojekter, foreløbige ordninger, organisationsændringer osv. Alle sammenhænge hvor det kan være vigtigt at få en analyse af, hvad man har haft succes med, og hvad der er lykkedes mindre godt.

Det siger sig selv, at vi sammen med en effektmåling som denne også har et blik for at få gjort meget tydeligt for organisationen, der har bestilt en evalueringsrapport, hvad der har været læringen ved den proces, de har gennemført og nu evaluerer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev