Pitstop - en lederdag

af Helle Dyrting

Har I jeres kultur med jer?

Dybest nede i organisationens maskinrum: Hvilken energi produceres der? Og hvad bliver den brugt til?

Colinco PITSTOP er en dag hvor I som ledergruppe kan køre ud til siden, gøre holdt og få et overblik og dybere indblik i den kultur, I er ledere af. Det er en dag, hvor I kan få øje på netop den krumtap i kulturen, der indtil da har forhindret en udvikling. Det er en dag, der kan kickstarte energien og engagementet.

Colinco PITSTOP er én dag fra 9.00 – 17.00 .

Forud for selve dagen skal du og I regne med, at der vil være en hel del dialog pr. telefon og mail, hvor vi vil bede om information om jer. Hvem er I? Hvordan ser jeres organisation ud? Jeres historik? Jeres nuværende situation og de muligheder og udfordringer, den rummer? Jeres udviklingsønsker for fremtiden?

Baggrund
I Colinco Konceptet arbejder vi med ”kulturen” på en arbejdsplads som den væsentligste med- eller modspiller. I den ligger nogle dybe overbevisninger eller vedtægter, som det ifølge vores erfaring er afgørende at få som medspillere. Ellers vil de arbejde for at sikre, at ingenting sker.

Vi har set rivende udviklingsprocesser, omvæltende udefra kommende forandringsprocesser feje ind over en arbejdsplads. Som en tornado hvirvler de en masse op. Når de er forbi, er meget anderledes – og dybest set har kun meget lidt forandret sig.

I vores optik er forskellen, hvorvidt man har fået de dybere virkende mekanismer i de kollektive og (som oftest ubevidste) overbevisninger taget i éd og inddraget i processen. Og forskellen, vi her taler om, er forskellen på, om udvikling bliver en tornado, der efterlader et vanskeligt gennemskueligt kaos. Eller om det bliver en bevidst, planlagt, velgennemført proces, der flytter hele kulturen hen til et nyt mindset.

Med kerneværdier i behold. Med kulturens samlede ressourcer arbejdende for den nye organisation. Og med implementeringen af en udvikling, der ikke har medført en utilsigtet afvikling af kræfter i kulturen, man har brug for arbejder positivt med.

Vi har gennem årene udviklet modeller og analyseværktøjer, der indkredser præcis de dynamiske elementer i en kultur, der er ”driverne” i den. Og som gør det muligt at forstå dem og etablere dialog med dem. Gøre dem til samarbejdspartnere.

PITSTOP er en dag, hvor vi tager alle disse ting i brug. Hvor I tilsammen får indkredset de stærkest virkende mekanismer i kulturen. Og lægger en virksom plan for, hvordan I bringer dem i spil som kulturens samarbejdspartnere.

Du er velkommen til at ringe til Helle Dyrting på 4017 2032 og høre nærmere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev