Colinco Lederuddannelse

af Helle Dyrting

Vi tilbyder denne uddannelse afholdt internt i virksomheder og organisationer.

Kontakt venligst Helle Dyrting og hør nærmere om hvordan Colinco Lederuddannelse typisk arrangeres og hvordan den kan tilpasses jeres behov.

gruppelkmaj09

Vi har i en del år afholdt denne uddannelse i Colinco Konceptet og forståelsen af samarbejdsprocesser og teamudvikling. Colinco Lederuddannelse er målrettet ledere på alle niveauer og har været et særdeles populært og kærkomment bidrag til andre former for lederuddannelser, fordi den er så direkte praktisk anvendelig. Den har et solidt teoretisk udgangspunkt, men teorien tages hele vejen med ind i hver enkelt deltagers praksis, og har for rigtig mange betydet den afgørende forskel, der gjorde, at de både fik konkrete værktøjer til forståelse og forandringsarbejde, og ikke mindst; - det fornødne mod til at kunne gå direkte tilbage i deres egen virkelighed og skabe de ønskede forandringer.

Uddannelsen består af fire moduler. To af hver fire dages varighed samt to moduler på hver 3 dage. Det er en meget intensiv og koncentreret uddannelse. 

Læs hvad tidligere deltagere har sagt om Colinco Lederuddannelse


Kort om uddannelsen

Det er vores erfaring, at deltagerne oplever Colinco Lederuddannelse som en overordentlig intensiv uddannelse, der udfordrer vante måder at tænke på. Derfor kan det være en god idé ikke at planlægge eller regne med at skulle overkomme andet og mere end det at være på uddannelsen, de tre hhv. fire dage hvert modul varer.

Læs siden fortløbende eller klik ind på de forskellige afsnit:

kriterier for deltagelse
hvem henvender uddannelsen sig til
hvad får du på denne uddannelse
beskrivelse af uddannelsens indhold
praktiske oplysninger


Kriterier for deltagelse
 
Der er ingen specifikke krav til tidligere uddannelse for at deltage. Det vigtigste er, at man har ledererfaring, eller på anden måde er eller har været involveret i organisatorisk udviklingsarbejde, og gennem det har erhvervet sig viden og erfaring. Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere.


Hvem henvender uddannelsen sig til

Uddannelsen henvender sig til ledere, souschefer, afdelingsledere og øvrige medarbejdere med ledelsesansvar.


Hvad får du på denne uddannelse

Colinco Leder Uddannelse indeholder træning i og tilegnelse af hele den værktøjskasse, der er udviklet med Colinco Konceptet, og som lægger sig op til bogen "Fællesskabets skjulte kræfter". Bogen kan købes hos din lokale boghandler.

Med uddannelsen følger en omfangsrig og detaljeret manual med undervisningsvejledninger, praktiske anvisninger og angivelse af det tilhørende teoretiske stof. Vi lægger i Colinco stor vægt på, at både formidling og anvendelse er meget konkret og operationelt, hvilket vil mærkes på uddannelsen. Samtidig lægges der stor vægt på deltagernes personlige integration af stoffet og tankerne bag. Læs en mere detaljeret beskrivelse af uddannelsens indhold nedenfor.

Du får en intens undervisning og træning i hele det stofområde, der ligger i Colinco Konceptet, og du får et komplet koncept til brug i dit arbejde med teamteori og teamudvikling.

Du vil på de 14 dage opleve - ikke alene at dørene slås op til en spændende, ny verden inden for lederudvikling og teamudvikling - men også at du får et nyt stof mellem hænderne, der udvider din kompetencevifte på området for forståelse af og evnen til at tilrettelægge og håndtere små og store udviklingsforløb, sætte dem i gang og give den undervisning og sparring, team har behov for, når de efterfølgende skal fortsætte deres teamudvikling på egen hånd.

Og! Da vi udmærket er klar over, at det er i arbejdet med virkeligheden efterfølgende en uddannelse, at den egentlige implementering foregår, så er vi efterfølgende til rådighed i en vis udstrækning med sparring, støtte og en hjælpende hånd. 


Beskrivelse af uddannelsens indhold

Det er som sagt en meget intensiv og koncentreret uddannelse. Når modulerne foregår, må man påregne tid til at beskæftige sig med stoffet om aftenen. Og ind imellem modulerne vil der være noget hjemmearbejde. Læsning af manualen, analyse af et fællesskab samt en mindre casebeskrivelse. Casen er til det sidste modul, hvor vi på baggrund af hver enkelt case sammen udarbejder et fuldstændig færdigt eksempel på den arbejdsmetode, der ligger i Colinco Konceptet, - en slags drejebog for tilrettelæggelse og gennemførelse af små og store forandringsprocesser.

Modul 1
På modulets første tre dage vil hele baggrunden for Colinco Konceptet blive præsenteret i en systematisk form, der hele tiden refererer til ”det virkelige liv”. Hermed tilegner du dig tankerne bag Colinco i en form, der lige præcis refererer til din hverdag, og dermed også bliver let at videreformidle.

Modellen logiske niveauer er et væsentligt arbejdsredskab i Colinco Konceptet, hvorfor vi også på disse første dage arbejder med denne model i alle dens aspekter.

Colinco opererer med et særligt begreb, nogle centrale indsigter er samlet i, nemlig begrebet "Ånden".

Begrebet Ånden repræsenterer i Colinco forståelsen af, hvad det er ved grupper og fællesskaber, der er til stede og som påvirker - udover medlemmerne selv. Ånden består af de kollektive generaliseringer i en hvilken som helst kultur plus den tilstand, det afføder at leve med dem. Ånden får hurtigt sit eget liv, og forbliver et kendetegn ved kulturen også længe efter at de oprindelige medlemmer, - skaberne af kulturen, måske har forladt den. Nye medlemmer absorberes bare i kulturen, de overtager de kollektive generaliseringer, der ligger i den, og glider ind i den tilstand, der er affødt af og forbundet med at være og arbejde i den kultur.

Ånden er det stærkest virkende enkeltelement ved et hvilket som helst fællesskab og er derfor det, det er vigtigst at komme i dialog og forhandle med i forbindelse med tilrettelæggelse af udviklingsprocesser, så de rent faktisk medførere de ønskede forandringer. Derfor er opmærksomhed på - og bevidsthed om ”ånden” også uhyre vigtigt, når fundamentet til nye stærke og højt ydende team skal lægges.

Alle har vi kendskab til sikkert mange eksempler på processer, hvor for eksempel en organisation går i gang med, at nu skal den have et værdigrundlag. Den går ind i en stor proces med at indkredse de værdier, der skal gælde og efterfølgende få dem implementeret i organisationen, så de virker. Det sidste lykkes ofte ikke. Det er en utrolig hyppig erfaring, at værdierne ender på hylden og forbliver uvirksomme. Man har overset, at der allerede dybt integreret i organisationens Ånd findes nogle ofte uformulerede værdier, der har virket og overlevet gennem mange år. Hvis forandringsprocessen ikke iværksættes på en måde, der respekterer og medtænker Ånden, vil den modsætte sig forsøg på at disse mere uformelle og subtile værdier skiftes ud med noget som helst andet. Derfor virker det nye ikke på trods af de allerbedste hensigter.

Netop forståelsen af Ånden, evnen til at kunne aflæse og indkredse den og komme i en samarbejdsrelation med den, er noget af det i Colinco, som udgør forskellen, der gør forskellen.

Begrebet Ånden bliver gjort helt konkret i løbet af de første tre dage og sættes i sammenhæng med modellen logiske niveauer på en sådan måde, at vi kan identificere Ånden i en hvilken som helst organisation (større eller mindre fællesskaber/grupper) og arbejde konkret med den. Både i de sammenhænge, hvor den allerede findes og i dem, hvor vi skal assistere en gruppe med at konstituere sig og komme stærkest muligt fra start.

På modulets sidste dag introduceres det centrale værktøj i Colinco Konceptet, der hedder Colinco Felterne. Dette værktøj og forståelsen af det er udgangspunktet for den praksisorienterede del af konceptet, som vil blive iværksat på modul 2.

Modul 2
Modul 2 er fire dage, hvor du vil få alle grundelementerne i Colincos teamteori. Hvad er det, der virker, når du arbejder med grupper. Modulet er et "learning by experiencing and doing", hvilket betyder, at du vil få en direkte oplevelse af, hvad det vil sige at arbejde i et højtydende team. Denne erfaring er guld værd i din egenforståelse for de team, du er leder af eller på anden måde skal facilitere i en forandringsproces.

Modul  3
Modul 3 er forbeholdt den videre undervisning og træning i Colincos teamteori. Udover det har vi bygget en særlig opmærksomhed ind omkring den kernekompetence, der hedder intervention, dvs. træning i at kunne ”se og gribe øjeblikket hvor noget sker” – og intervenere på det. At intervenere vil altså egentlig sige ”at blande sig”. Det er indlysende, at selv den mest dybtgående forståelse af alle de mekanismer, der f.eks. konstituerer det højtydende team, og teorierne bag, først bliver frugtbar og operationel, når du som leder ”blander dig”, dvs. ærligt og kærligt intervenerer direkte i teamets praksis med henblik på at bevidstgøre og ændre.

Modul 4
På dette sidste modul arbejder vi med cases fra jeres egne virkeligheder. Du vil opleve et forløb med cases, der gennemarbejdes ud fra den tankegang og arbejdsmetode, der ligger i Colinco Konceptet. Og gennem arbejdet med disse cases, vil du opleve hvordan tankegange og teori omsættes til helt konkrete drejebøger for tilrettelæggelse af små, større og store forandringsprocesser.

I er velkomne til at kontakte Helle Dyrting for yderligere information:
mobil 4017 2032
email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 


Praktiske oplysninger

Undervisningstider
Undervisningen foregår fra 9.00 til ca. 17.00 med en times frokost samt et par mindre pauser i løbet af dagen.

Modul 1: 4 dage 
Modul 2: 4 dage 
Modul 3: 3 dage  
Modul 4: 3 dage 

OBS
Første dag på hvert modul starter vi kl. 10.00 – vi slutter sidste dag på hvert modul kl. 16.00.

 


Referencer fra deltagere på tidligere Colinco Lederuddannelser

Kit Grønlund, Leder, Papyrus A/S:
"Et koncept der vil bringe stor klarhed i mit liv. Genialt og virksomt!"

 
Stine Welent Andersen, viceforstander Holmstrup Efterskole:

”Tak for et par vidunderlige dage! I mødte min ånd over al forventning, og jeres legende, eksperimenterende stil gjorde kurset til noget, jeg vil tage med mig i resten af mit liv”


Lena Jensen, Socialfaglig Leder, Pensionat Kamager:

”En uddannelse der åbner døre og lukker andre. 
De nye åbne døre gør det muligt at ændre mig således, at min stilling som leder kan udvikle og forme rammerne, forstå Ånden og respekten for de medarbejdere, der er så afhængige af netop en leder, der formår dette.
De lukkede døre (blinde veje) gør det muligt at åbne millioner af nye.
I et trygt miljø har Colinco skabt ny udvikling.
Jeg mener, I er fantastiske til at skabe rum og stemninger. Tak!”


Henriette Linnemann Jørgensen, Centerleder, Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter:

”Fantastisk. Holdet har været/er virkeligt skønt!”

Kim Klingenberg, Administrativ Leder, Bostedet Lionslund:

”Jeg har lært/oplevet en masse, som jeg kan relatere direkte til min dagligdag”


Michel Beauvais, Afdelingsleder, DSB IT:

"Efter endt uddannelse er jeg stadig lige så vild med jeres gennemtænkte univers, som efter mit første møde med det på jeres kursus i teamcoaching!"


Tina Pensdorf, Viceforstander, Helhedstilbudet Blindenetværket:

"God uddannelse, hvor man som deltager får viden om teori/forståelse bag Colinco Systemet OG en masse øvelse/erfaring i praksis, ved at gennemføre og videndele konkrete øvelser, cases….”


Preben Lie, Partner, Hald og Lie A/S:

”Tak for berigende samvær!”


Vibeke Weber, Impuls 1:

"Som erfaren kursusudvikler, underviser og proceskonsulent var jeg spændt på, hvad Colinco Systemet kunne give mig i mit arbejde fremover.
Én ting var jeg dog sikker på (efter at have taget en del uddannelser hos Helle): Når Helle underviser bliver jeg altid inspireret, overvældet og beriget. For det første er Helle en ganske særlig kapacitet på sit felt, og for det andet er hun et ganske særligt menneske. Et menneske, der kan spotte og tage hånd om den enkeltes potentiale og udviklingsområde – vel at mærke på en måde, der ikke forstyrrer helheden i undervisningen.
Mit personlige, professionelle mål kendte Helle på forhånd, og jeg skal love for, at hun og Colinco Systemet rammer plet. Colinco Systemet som analyseredskab giver mig i alle aspekter af mit arbejde mulighed for at lave det grundige forarbejde, som gør at et kursus, et seminar, konsulentdage jeg afholder, vil efterlade spor i folks bevidsthed. Spor, der gør, at det bliver attraktivt for dem at gøre noget nyt, noget anderledes eller blot forbedre på det, de allerede gør.
Uddannelsen har langt oversteget mine forventninger, og jeg glæder mig til at bruge Colinco systemet i mit fremtidige arbejde med mennesker."
 

Eva Kurzenberger, Afdelingsleder:

"Kære Helle. Du får et 13 tal med pil op af mig. Din undervisning er levende og fyldt med en dejlig humor, og det – sammen med et utroligt spændende indhold – har gjort, at jeg ikke har kedet mig et øjeblik.
Dit koncept er genialt!
Jeg kan gå direkte hjem og bruge det i mit daglige arbejde. Jeg har fået fuld valuta for pengene. Tak for det."


Poul Zielke, Mentormind:

"Det er så stort, at det ikke kan siges med ord!"


Conny Thougaard, HR – medicinalvirksomhed:

"Super kombination af teori og praksis. Meget fyldestgørende og lækkert kursusmateriale. Til alle, der vil tage denne uddannelse: Vær parat til at bruge dig selv og dine erfaringer på en ny og spændende måde – til stort udbytte for din egen udvikling og læring i samspil med andre.
Vi lærer at give/undervise/yde fra egne erfaringer i en fantastisk kombination med konceptet. Livslang læring. Tak for det!"


Malene Silbo Raft:

"Helle har en fantastisk og enestående måde at formidle på. Jeg har deltaget på en meget givende uddannelse, som var kanon tilrettelagt. Kursusindholdet er dybdegående og alligevel meget nænsomt og fantastisk virksomt. Jeg glæder mig meget til at bruge det."


Torben A. Lange, Direktør:

"Colinco Systemet er helt genialt. Uddannelsen er meget veltilrettelagt og meget effektiv med et ideelt miks mellem undervisning, meget illustrative øvelser og refleksion. Helle Dyrting er en skarp iagttager og en yderst rutineret og underholdende underviser. Materialet er helt i topklasse - her tænkes både på bogen "Fællesskabets skjulte kræfter" og på de 2 omfattende manualer. Alt er "lækkert", velstruktureret og på alle måder lige til at gå til.
Jeg har allerede taget den nye lærdom i anvendelse og er blevet bekræftet i min tro på konceptet.Enhver der arbejder i eller med organisationen, det være sig private eller offentlige - fritid og arbejdstid, vil have stort udbytte af en Colinco uddannelse."

Magne Uldall-Jessen, Chefkonsulent, Indehaver af MUKON:

"Colinco Systemet er et længe savnet koncept til at befordre teamprocesser. Samtidig er det meget relevant i fusionsprocesser. Uddannelsen indfriede i høj grad mine forventninger og undervisningsformen var helt i top.
Smukke, gennemførte og logisk strukturerede materialer.”
til toppenJens Hansen, Freelance konsulent:"Som linieleder kan denne viden være afgørende for trivsel og realisering af de forretningsmæssige mål. Colinco Systemet tager fat på det niveau, hvor den rette dominobrik påvirkes til proaktiv, positiv påvirkning af det øgede pres, som mennesker, afdelinger og organisationer oplever. Et pres der påvirker samarbejdet, resultatorienteringen, stressniveau m.v.
Colinco Systemet er ikke symptombehandling. Colinco Systemet tager fat fra starten og har målet for øje."


Vibeke Bergendorff, Sygeplejerske, freelanceunderviser, sygeplejefaglig vejleder:

"Jeg havde bare så mange aha-oplevelser. Jeg vil absolut bruge det, jeg har lært på uddannelsen fremover. Colinco Systemet er absolut relevant. Underligt at ingen har tænkt på det før!
Materialet er et flot layout, som giver en ekstra dimension til uddannelsen. Meget gennemarbejdet og lækkert materiale – lige til at bruge.
Det har været en stor oplevelse. Jeg har virkelig oplevet Colinco Systemet brugt i praksis. I har været fantastisk dygtige og søde. Samspillet mellem jer har været et godt samlingspunkt."


Lene Gudik-Sørensen, Projektleder TDC:

"Særdeles relevant uddannelse for mit arbejde og meget inspirerende. I hvilket omfang, jeg vil bruge det samlede koncept er endnu uklart for mig, da jeg ikke til daglig arbejder med organisatoriske forandringer, men som ”bruger” af store forandringer er der masser af plads til forbedringerne.
Uddannelsen indfriede til fulde mine forventninger, og hvad angår materialerne har jeg aldrig set dem bedre.
Forløbet er meget kompakt, så det er vigtigt at have tid udover selve kursustiden til at læse op. Derfor er de to dages refleksion og sparring værdifulde."

 

Lone Korsbæk, Miljøsagsbehandler, Vestsjællands Amt:

"Her er svaret på et spørgsmål, jeg har tumlet med i mange år. Jeg har gennem årene spurgt mig selv: ”Hvad er det nu lige, der mangler her, for at vi for alvor kan få flow i samarbejdet, få noget fra hånden – samtidig med at vi bevarer glæden og energien?” Med denne uddannelse og Colinco konceptet har jeg både fået svaret og kompetencen til at gøre noget ved det. Jeg har personligt oplevet styrken i konceptet og kan ikke vente med at få det udbredt til andres kendskab. Det fortjener alle."


Berit Ladefoged, Leder, Papyrus A/S:

"Jeg oplever, at den indsigt jeg har fået omkring team og hvilke kræfter der virker i dem, giver mig muligheden for selv at være et godt teammedlem – og vide hvordan man kan sætte team i gang. Det kommer til at forandre meget for mig fremover."


Arnt Pedersen, coach:

"Der er i uddannelsen en meget fin rød tråd. Uddannelsen er grundigt gennemarbejdet og dækker derfor sit område meget fint. Det mest spændende ved uddannelsen er, at du hele tiden bliver udfordret på flere niveauer, og derfor også bliver testet på din egen evne til at indgå i den mangfoldighed af indtryk, der er, når det handler om aktivt at involvere sig i mennesker."

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev