Kulturanalyse

af Helle Dyrting

Colinco Systemet er et koncept, der i sig selv indeholder en serie modeller og værktøjer, der på en meget dybtgående og detaljeret måde får fat i alle de mest grundlæggende måder at tænke og opfatte på i en organisationskultur. På bevidste og ganske særligt på ubevidste niveauer. Vi får virkelig fat i det, der på godt og ondt er den sande drivkraft eller mangel på samme i en kultur.

afrunderen colinco c

Det har derfor ligget lige for at udvikle et koncept ud fra hvilket vi kan lave en meget grundig kulturanalyse. Vi arbejder med at:

  • Indkredse hovedformålet med denne kulturanalyse. Hvad er det organisationen har behov og interesse for at få afdækket?
  • Dernæst indkredser vi de fokusområder, som vi kan undersøge og som vil give svarene og indikationerne, som opfylder formålet.
  • Vi stiller efterfølgende spørgerammer op. En spørgeramme er den metodik for spørgsmål, der skal stilles inden for de fokusområder, der er valgt ud.
  • Dernæst udarbejder vi selve interviewguiden, som kan bestå af både kvantitative og kvalitative spørgeskemaer.
  • Vi udsender og styrer logistikken omkring de kvantitative spørgeskemaer, og gennemfører samtlige kvalitative interviews af en repræsentativ gruppe af ledere og medarbejdere.
  • Efterfølgende bearbejder vi materialet, transcriberer det (hvis nødvendigt) og skriver en grundig og detaljeret analyse af de besvarelser, der er kommet ind. Denne analyse bliver naturligvis holdt op i forhold til verificering, hvor konklusioner og anbefalinger vægtes i forhold til de usikkerheder, der kan være tale om.
  • Det hele samles i en rapport til den pågældende organisation.

Hvad en sådan kulturanalyse og afdækning kan betyde for en organisation, der for eksempel står overfor at skulle træffe nogle strategiske valg, er uvurderligt. Fordi det giver en fantastisk viden om organisationens status quo tilstand, dens stærke og svage sider i forhold til den fremtid, der overvejes, og hvor der derfor skal sættes ind for at styrke den optimalt til det, der skal iværksættes.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev