Konflikthåndtering

af Helle Dyrting

Læs siden fortløbende eller klik ind på de enkelte afsnit:

Genoprettende Praksis
Plan for reorganisering
Support af ledelsen


Genoprettende praksis

Vores bud på det absolut mest virksomme og dybdegående konflikthåndterings-værktøj er cirkelprocessen, som er udviklet gennem mange års internationalt samarbejde med at konkretisere principperne i Restorative Justice (Genoprettende Ret), til at kunne bruges i forskellige former for praksis. Vi har lavet en del cirkelprocesser i personalegrupper, og effekten er utvetydig stor og påviselig.

logorpi9cm 

Colinco Institute er ikke alene om arbejdet med Genoprettende Praksis. Vi har et tæt samarbejde med RPI (Restorative Practices International) som er en verdensomspændende paraplyorganisation. Colinco Institute er medlemmer af RPI og repræsenterer denne organisation i Danmark.

Vi har ageret som hjælpende lodse mange steder nu, hvor vi har assisteret ledelsesteam til at bemande ”broen” på skibet med de ressourcer, der i forvejen indgik i lederteamet, men på de nye måder, der matchede den måde, der nu skulle sejles på.

I et stresset arbejdsmiljø, hvor der skal løbes stærkt, og hvor der ofte er meget kort mellem, at en situation opstår og der træffes beslutning om, hvad man vil gøre, kan der opstå mange konflikter og sammenstød. De gængse organisatoriske trafikregler tilsidesættes og overtrædes, og man når ikke at implementere nye regler, der gør samfærdsel sikker og tryg.

Ofte er der ikke tid til at løse disse konflikter med det samme. Hvorfor de vokser, breder sig og bliver tiltagende vanskeligere at håndtere. De suger utrolig meget energi ud af dagligdagen, energi der kunne være brugt bedre.

Vi har fået en meget grundlæggende erfaring med denne type konflikter: Skal den løses, skal det gøres ad én gang, og med alle berørte og involverede parter til stede. Og det skal ikke handle om at finde ud af, hvem der er skyld i hvad.

Colinco Institute har startet et udviklingsprojekt op, hvor vi arbejder med metoden Genoprettende Praksis, som kan genoprette oven for beskrevne forliste situationer. Vi gør det ud fra de principper og idéer, som dét der kaldes "Genoprettende Ret" (Restorative Justice), bygger på.
 
Det kan umiddelbart synes fremmed at hente tanker ind, der handler om ”retfærdighed”, fordi vi ofte forbinder netop det begreb med, at ”den skyldige bliver fanget og dømt”. Men det retfærdighedsbegreb, der er tale om her, er et ganske andet. Det betyder, at det grundlæggende er og opleves som uretfærdig, at vi lever i situationer, hvor vi har tabt nogle værdifulde ressourcer, vi ellers havde at byde ind med – og i stedet må leve hver dag i et miljø, hvor usikkerhed, utryghed og lavt selvværd er præmisserne.

Genoprettende Praksis giver situationen tilbage til alle involverede med mulighed for at genvinde de tabte ressourcer. I og sammen med det fællesskab i hvilket, vi mistede dem.

 


Plan for reorganisering

Udover arbejdet med at holde det psykiske arbejdsmiljø sundt og godt, så er der også i øjeblikket stort behov for at udvikle evnen til at kunne reorganisere – uden at miste det strategiske overblik, og uden at miste evnen til at styre efter organisationens egne visioner. Det kan vi se på de mange henvendelser, vi får fra ledere omkring netop denne udfordring.

Hvordan analyserer og lægger man en plan, så de konstante ændringer af rammebetingelser og i det hele taget landskabet af samlede udfordringer implementeres på en måde, der sikrer, at den besluttede kurs i form af overordnede faglige målsætninger fastholdes. Og uden at organisationen hele tiden mister modet og energien, fordi alt kommer til at opleves vilkårligt.

Her har vi efterhånden rigtig megen erfaring – og rigtig megen succes med at give det, der skal til for at reorganisering kommer til at betyde: videre frem på den gode måde.

 


Support af ledelsen

Kortere eller længere varende krise og omstruktureringsperioder kræver ofte også, at ledelsen som helhed skal have fat i andre kompetencer og evner end de, de hidtil har haft fat i. Og at de selv organiserer sig indbyrdes på en anden måde, end de måske før har gjort. Nye strategier og reorganiseringer kræver ledelse på en ny måde.

Som nævnt ovenfor, har vi mange steder ageret som hjælpende lodse, vi har assisteret ledelsesteam til at bemande ”broen” på skibet med de ressourcer, der i forvejen indgik i lederteamet, men så det matchede den aktuelle akutte situation.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev