Ledelsessparring

af Helle Dyrting

Vi har ofte oplevet at den bedste form for Ledelsessparring, vi kunne byde ind med, faktisk ikke var at blive en ekstern konsulent leverandør, der bliver bygget ind i udviklingsprocessen med forskellige konsulentydelser.

Det er ofte ikke nødvendigt og ikke lige dét, der mangler. Det er til gengæld at sidde med ved et møde eller to, klædt godt på med al relevant information – og så byde ind med den erfaring og det blik, vi har fået bygget op igennem tiden.

Ledelsessparring er en bred betegnelse. Fordi Ledelsessparring dækker et bredt spektrum af overvejelsesområder, der er specifikke for HR afdelinger eller ledelser. Og hvor det ind imellem er meget komplekse beslutninger eller planlægninger, det hele skal ende op med.

Se reference neden for.

Vi har arbejdet sammen med mange HR afdelinger og lederteam i mange forskellige organisationer. Vi har skullet kigge ind udefra og bygge et indblik og overblik op for at rådgive om den bedste planlægning og det bedste design for en udviklingsproces. Og stille de mulige fremtidige scenarier op, som der reelt skal vælges imellem.

Det er dét, Ledelsessparring er for Colinco. Vi bliver aldrig en del af processen. Men vi inddrages til at kvalificere den med alt det, vi kan og ved.

• Måske står I med en helt konkret og afgrænset udfordring, men kan ikke se hvordan den kan løses.

• Måske står I med en situation, der er kørt fast, og har brug for en få lirket tingene fri, så energien igen kan strømme.

• Måske er der en problematik, der gentager sig, tingene kører i ring, og I har svært ved at se, hvad der er galt.

• Måske står I overfor små eller store organisatoriske forandringer i jeres hverdag og mangler en plan for, hvordan I kommer bedst igennem - uden at miste det værdifulde I vil have med videre.

• Måske ... fantasien kender vist ingen grænser, når det er virkeligheden, den handler om :-) 

Ring til Helle Dyrting på 4017 2032 og få en gratis og uforpligtende snak om den situation, I eventuelt kunne bruge ledelsessparring til. Og få et bud på hvad vi vil kunne byde ind med.

Læs også artiklen Pitstop - en lederdag

 

------------------------------------------------------------------ 

Louise Manstrup, Forstander, SPUC SocialPædagogisk UdviklingsCenter, Helsingør Kommune:

”Gennem de sidste 20 år har SPUC samarbejdet med Colinco Institute. Vi udvikler os hele tiden og bruger Helle Dyrting til at holde fokus og finde nøglen til den rette sti – indad og udadtil i organisationen.

Som ledelsesteam sker det, at vi mister fokus. Med Helles blik ind i organisationens kerneopgave og øvrige liv, kommer vi hurtigt på sporet igen.

På medarbejdersiden har Colinco Institute løbende trænet teams hen imod det gode teamsamarbejde både fagligt og samarbejdsmæssigt. Når teams mister fokus eller er ved at give op i meget komplekse samarbejder med borgere, pårørende eller hinanden har Helle været en uvurderlig hjælp til at få snuden i sporet igen.

Helle har gennem tiden bidraget med:

• Udvikling af DOK-modellen og implementering af målarbejdet til bedre dokumentation og journalisering. Vi havde nogle ønsker og du havde sat dig ind i Hvidbog for rehabilitering, krav fra Socialt tilsyn, VUM modellen og kender vores organisation. Du fokuserede i to spor – ledelsesparring og medarbejdersporet.

• TUS koncept fornyelse. Du satte dig ind i vores gamle TUS koncept og kommunens koncept. Drejede det hele 180 grader ud fra vores ønsker. Gennemførte TUS i lederteamet

• Supervision i medarbejdergruppen med meget komplekse borgersager og udfordringer i teamsamarbejdet

• Implementeringsopgaver

• Teamtræning

Vi giver hermed vores bedste anbefalinger til Colinco Institute."

-----------------------------------------------------------------------

Tilmeld dig vores nyhedsbrev