Colinco Konceptet

beskæftiger sig med menneskelige fællesskaber og succesfuldt samarbejde. Colinco står for

Collective Intelligent Communication

Konceptet er skabt af Helle Dyrting og baserer sig på hendes mangeårige beskæftigelse med mennesker, uddannelse og udvikling, samt på erfaringer fra mange år i konsulentbranchen. Konceptet videreudvikles løbende af Helle Dyrting og Charlotte Bering.

Colinco Konceptet tager fat ved roden af alt, der kan være svært og udfordrende, når vi taler om at etablere succesfulde samarbejder og udviklingstiltag i grupper.

Der er med konceptet skabt teori, modeller og værktøjer, der tager deres udgangspunkt et nyt sted, når det drejer sig om udviklingsprocesser. Med dette nye udgangspunkt skabes ganske anderledes resultater, og udvikling vil sige at tingene rent faktisk forandrer sig.

Colinco Konceptet henvender sig til alle, der interesserer sig for kollektive sammenhænge. Man får med en uddannelse i Colinco Konceptet en teori og en række modeller og værktøjer, som er meget konkrete og operationelle, og som har vist sig at virke meget positivt og effektfuldt i praksis.

Du kan læse mere om det i bogen: ”Fællesskabets skjulte kræfter”, Paludans Forlag 2003.

 

krysta5

Tilmeld dig vores nyhedsbrev