FAQ

af Helle Dyrting


Hvad er Colinco Konceptet?

Colinco står for collective intelligent communication, kollektiv intelligent kommunikation, og handler om

 • Udvikling af menneskelige fællesskaber
 • Hvordan man etablerer succesfulde samarbejder og udviklingstiltag i grupper
 • Hvordan man assisterer grupper til at fungere optimalt, så de mange ressourcer, der ligger gemt i gruppen, frisættes
 • Hvordan man arbejder bevidst med hvilken vej gruppen bevæger sig og sikrer at målet for gruppen nås
 • At de potentialer, der hele tiden har ligget i gruppen, bliver fuldt forløst. Og en gruppe der rykker med alt, hvad den har af initiativ, engagement, vilje og sammenhold – den kan virkelig udrette noget.

Colinco Konceptet er et fuldt udviklet koncept, der kan tage en gruppe derfra hvor den er, og derhen til hvor den gerne vil. Kort fortalt handler det om, at vi mennesker - når vi går sammen i et fællesskab om et eller andet - laver en fælles overenskomst og danner en fælles identitet.

hvordan colinco c


Hvad er anderledes ved Colinco Konceptet, i forhold til andre koncepter?

Det er den vi-opfattelse og vi-følelse, vi arbejder med i Colinco Konceptet, og som gør forskellen i forhold til andre koncepter. 

Med Colinco Konceptet tager vi udgangspunkt i en ganske bestemt ting:

Kender I det fra en familie (prøv at tænk på jeres egen), at hvis man beskrev og præsenterede den, ved at man fortalte, hvad hver enkelt medlem hedder, og hvem de hver især er som menneske, ja … så vil man stadig ikke helt have fortalt, hvem familien er.

For den har nemlig også en fælles selvforståelse, en vi-følelse. Den kommer til udtryk i sætninger som: ”Her i familien, der …”, ”vi har nu en speciel form for humor” osv.

På samme måde i alle de andre sammenhænge, hvor vi danner fællesskab med andre. Vi danner en selvforståelse og en identitetsfølelse, der er andet og mere end summen af de enkelte gruppemedlemmers identitet og selvopfattelse. ”Her i afdelingen, der …”. ”I det her firma, der…”. ”I vores gruppe, der …”. 

Og kender I det, hvis I tænker på det arbejdsfællesskab eller andet fællesskab, I indgår i, at den der særlige følelse af, hvem vi er sammen, den er temmelig stærk og temmelig vanskelig at sætte ord på?

 

Med Colinco Konceptet fokuserer vi på:

at denne fællesskabsfølelse - med alt hvad den rummer på godt og ondt - er den, vi skal:

 • indkredse
 • finde ud af hvad består af
 • i dialog med
 • at det grundlæggende er den, der skal erklære sig forandringsparat, hvis et udviklingsønske skal realiseres.

Hvis vi ikke gør det, får vi de gentagne erfaringer med, at alle erklærede sig enige, men ingen gør noget.

Eksempel:

Hvis der dybt nede i en gruppes selvopfattelse ligger en vedtægt om, at ”vi når det nok”, ”det haster vel ikke mere end det javer”, ja så kan de enkelte medlemmer af gruppen godt nikke til det fornuftige i, at nu skal der altså sættes turbo på, fordi virksomheden er ved at blive overhalet inden om, men hvis der ikke er blevet rørt ved og arbejdet med den grundlæggende modstridende selvopfattelse om at ”vi når det nok”, ja så vil de synes, det lyder vældig fornuftigt det med turbo, men de vil reelt ikke ændre ved en eneste arbejdsrutine. ”Vi plejer jo …!”

Med Colinco Konceptet arbejder vi med:

først at afdække de fælles og temmelig ubevidste kontrakter og vedtægter, der binder en gruppe sammen

dernæst at arbejde direkte med dem, for hvis de ikke ændrer sig, ændrer intet sig.

Colinco Konceptet giver den teori, de modeller og de værktøjer der skal til for at:

 1. arbejde med gruppen så den skaber en ny selvopfattelse, der er støttende i forhold til de forandringer, de ønsker
 2. finde støtte i denne nye selvopfattelse, så den bliver en grundlæggende styrke
 3. etablere det tætte og intakte netværk af relationer der skal til, for at en gruppe bevæger sig fremad sammen og løfter i flok
 4. give gruppen selv de værktøjer, der gennem medlemmernes samarbejde vil gøre dem mere og mere selvstyrende og selvkørende og proaktive sammenHvad er det Coilinco Konceptet ikke tror på og ikke gør?

Colinco Konceptet går ikke ud fra den meget almindelige opfattelse, der er i øjeblikket om, at hvis man styrker en leder mentalt, gør lederen coachende, hjælper lederen til at sætte en vision op og brænde for den, så han/hun kommer tændt og selvrealiseret tilbage til arbejdspladsen, ja så … vupti mirakel … har arbejdspladsen sørme også forandret sig. At hvis lederen ændrer på tingene i sit hoved, så ændrer tingene sig i hovedet på medarbejderne.

Lederudvikling indenfor Colinco Konceptet er at uddanne lederen til at afdække og forstå fællesskabets skjulte kræfter, som beskrevet ovenfor, og skabe forhold der gør, at den teamånd, der er potentiale til, bliver skabt og udløser sine ressourcer. Det er en helt anden snak og en helt anden lederrolle.Hvem har skabt Colinco Konceptet?

Konceptet er skabt af Helle Dyrting og baserer sig på hendes mangeårige beskæftigelse med mennesker, uddannelse og udvikling, samt på erfaringer fra mange år i konsulentbranchen. Konceptet videreudvikles løbende af Helle Dyrting og Charlotte Bering.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev