Definition

af Helle Dyrting

 

COLINCO står for:

collective intelligent communication

kollektiv
Fordi vi som mennesker hænger sammen i tætte netværk af relationer.

intelligent
Denne indbyrdes forbundethed får et selvstændigt intelligent liv i det fænomen, vi kalder den ånd, der hersker i en sammenhæng.

kommunikation
Fordi det er gennem kommunikation, vi skaber relationer, og det er gennem vores kommunikation, ånden afslører sig selv.

Colinco Konceptet er studiet af hvordan den menneskelige bevidsthed rækker ud over bevidstheden om sig selv til bevidstheden om den eller det andet.

Den menneskelige bevidsthed er karakteriseret ved at have bevidsthed om sig selv. Mennesket kan som eksistens tænke over sig selv. Det siges at være netop det karakteristiske, der er unikt for mennesket.

I den menneskelige bevidsthed ligger også evnen at reflektere ud over os selv og indbefatte andre. Vi kan altså både gøre os selv til centrum for vores bevidsthed - og vi kan bevidsthedsmæssigt sætte os selv til side og lade andre blive genstand for vores opmærksomhed.

Colinco Konceptet bliver derfor et studie i excellente fællesskaber og et studie af, på hvilken måde bevidstheden om den anden eller det andet kan skabe samarbejder og samvær, der får større positiv effekt i enhver henseende - både for den enkelte og for helheden.

Al information, der kommer til os inde fra os selv og fra omverdenen, bearbejdes i vores nervesystem og ender som en indre subjektiv gengivelse af den ydre objektive verden, som ingen af os kan påstå, vi har sandheden om. Vi har hver vores kort over verden.

Forskning tyder på, at bevidsthed ikke kan begrænses til noget, der finder sted i hjernen som resultat af en proces i nervesystemet. Inden for flere videnskaber arbejdes der med hypoteser om ikke-lokalitet, altså et ikke-fysisk univers, der således heller ikke er begrænset af tid og rum. Dette er ikke bevist endnu, og der vil formodentlig heller aldrig kunne føres fysisk bevis for noget ikke-fysisk. Så vi er henvist til, hvad vi hver især må mene er sandsynligt. Vi går i det følgende ud fra den sandsynlige mulighed.

Bevidsthed kan således have oplevelsesniveauer, der befinder sig uden for det fysiske rum. Det vil betyde, at noget kan påvirke noget andet, uden at effekten fra det ene skal tilbagelægge en afstand. I et ikke-fysisk univers, der ikke er begrænset af tid og rum, er ting derfor forbundet og har effekt på hinanden helt uden om de fysiske love for afstand. Hvilket er bevist og er et udgangspunkt for al kvantefysik.

Det vil sige at bevidstheden også befinder sig et sted, hvor alt der finder sted påvirker den umiddelbart - og hvor bevidstheden umiddelbart påvirker alt andet.

Enhver tanke eller følelse i et menneske har på denne måde en øjeblikkelig virkning på alle andre mennesker. Det er nemmest for os at forstå den umiddelbare virkning et menneske har på sine nærmeste omgivelser, fordi det kan gøres til genstand for sansebaseret iagttagelse. Men vi opererer i Colinco Konceptet med, at skønt det ikke kan gøres til genstand for umiddelbar iagttagelse, så er ethvert menneske forbundet med alt andet, der er skabt, og har dermed effekt på det.

Sproget er det redskab, vi bruger til at skabe virkelighed af det, vores bevidsthed registrerer. Indtil en oplevelse er sat i sprog, er den ikke umiddelbart tilgængelig for i hvert fald tankemæssig bearbejdelse for hverken os selv eller andre. Sproget er det instrument, vi skaber noget med ud af ingenting.

Dermed udgør sproget også den begrænsning, vi har, for vores egen forståelse af verden.

I Colinco Konceptet studerer vi sproget - og i særdeleshed sproget i fællesskaber - for at finde de sproglige udtryk for de kollektive generaliseringer, der binder fællesskabet sammen. Det er denne fælles model af verden, vi kan kalde fællesskabets ånd.

 

krysta5

Tilmeld dig vores nyhedsbrev