Beskrivelse

af Helle Dyrting

Colinco Konceptet har som sit særlige interessefelt de kollektive dynamikker, der opstår overalt, hvor mennesker skal noget sammen i fællesskab. Og det uanset fællesskabets karakter eller størrelse. Vi skaber noget ganske særligt i samme øjeblik, vi finder sammen for at realisere et eller andet, hvad enten det er i en arbejdsgruppe, en familie eller hvilket som helst fællesskab.

kurvestolegruppe

Vi skaber et netværk af indbyrdes relationer, hvor det, der holder netværket sammen - limen kunne man kalde det - består af nogle vedtægter og overenskomster. Disse er indgået overvejende på et stiltiende og ikke særlig bevidst plan, og bliver meget hurtigt til det, vi i daglig tale fortæller andre om på denne måde: "Sådan gør vi her!" Det der ikke kan diskuteres eller rokkes ved. I fællesskabets videre liv bliver alt der foregår lige holdt op mod, om det er i overensstemmelse med de oprindelige vedtægter og overenskomster – og er det ikke det, så kan det godt være, der nikkes ja til et ændringsforslag stillet udefra, men ændringen bliver ikke effektueret.

Fænomenet vi her taler om, er det vi igen i daglig tale kender som den ånd, der hersker i en kultur. Den er altså ikke kulturen selv, men den hersker i kulturen, og den ligger dybt nede som det stærkest styrende enkeltelement. Team-ånden. Mærsk-ånden. Virksomheds-ånden. Ånden der binder en familie sammen og gør den anderledes end alle andre familier. Ånden der bor i en nation og gør den anderledes end alle andre nationer.

Det er et fænomen, vi har givet navn, men som samtidig er lidt tåget for os, hvis vi konkret og specifikt skulle forklare andre, hvad vi egentlig taler om. Men den er der – og den virker. Det gør Colinco Konceptet også, for her har vi nemlig taget udgangspunkt i netop dette fænomen og skabt teori og modeller, der kan indkredse mere tydeligt, hvad en bestemt ånd et bestemt sted egentlig består af. Og med Colinco Konceptet har vi skabt modeller og værktøjer, der går i dialog med den ånd, der hersker - og sikrer, at den siger ja til og bakker op om forandringer, der ønskes iværksat.
 
Colinco Konceptet har kort sagt som udgangspunkt at:

  • alliere sig med den stærkeste samarbejdspartner i en kultur
  • sikre at den bliver medspiller i stedet for modspiller
  • sikre at de enorme ressourcer, der ligger i fænomenet ånden, bliver brugt konstruktivt i en udviklingsproces. Det er jo disse ressourcer, der oprindeligt skabte fællesskabet og siden har sikret dets eksistens

Det er derfor Colinco er det, der virker i fællesskaber!

 


Colinco forudsætningerne

1.
Vores model af verden har et subjektivt og et kollektivt indhold.

2.
Vi kan ikke ikke-respondere. Jeg kender ikke betydningen af andres kommunikation, men den har en effekt på mig. Mit sind og dermed mine resultater påvirkes af andre.

3.
Enhver situation indeholder flere valgmuligheder for flere mennesker. Den virkning mine valg får for mit liv, opstår derfor i en bevidst og ubevidst forhandling med andre menneskers valg og ønsker.

4.
Alt jeg tænker, føler og gør har effekt på andre og andet. Jeg kan påvirke, hvilken effekt det skal have.

5.
Kongruens og inkongruens er to potentielt hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige tilstande. Ved at tage ansvar for min effekt på andre og andet er jeg med til at påvirke disse tilstande i retning af at blive hensigtsmæssige.

6.
Jeg definerer i sidste ende selv udgangspunktet for min eksistens: Hvad jeg tror på og hvad der er vigtigt. Dette har effekt på mine omgivelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev