Baggrund

af Helle Dyrting

Jeg har i mange år arbejdet med udvikling og træning af grupper, og det var gennem dette arbejde, jeg blev sporet ind på at udvikle dette nye koncept, som jeg har valgt at kalde Colinco Konceptet.

I mit arbejde med NLP og med andre koncepter for personlig udvikling, fandt jeg det vanskeligt at bruge disse i forbindelse med grupper og ikke mindst i arbejdet med organisationsudvikling. NLP modeller og værktøjer er traditionelt udviklet i forhold til individuel personlig udvikling - herunder også at kunne assistere en anden person i dennes udvikling. Som sådan er NLP et helt fænomenalt bidrag til, hvordan man kan arbejde med kommunikation og personlig udvikling, både med sig selv og i 1 til 1 relationer.

Men der er afgørende forskelle på at arbejde med det individuelle og at arbejde med udviklingsprocesser i en gruppe.

En gruppe på f.eks. 5 personer, der begynder et samarbejde, består i det øjeblik, hvor de forener deres ressourcer, ikke længere af 5 personer. Gruppen tæller nu 5 personer + den ånd, der opstår ved deres forening. Denne ånd udvikler sig løbende i den tid samarbejdet varer og er den, de 5 personer refererer tilbage til i deres erindring, når de senere tænker tilbage på samarbejdet.

Den kaldes: "Det der sker, når vi er sammen", "vores holdånd", "synergieffekten", når samarbejdet er produktivt. Og den kaldes: "dødvægt", "måden, vi er sammen på, skruer mig ned" - hvis samarbejdet er ikke produktivt.

En gruppes udviklingsniveau kan måles på, hvor bevidste de er om den ånd, deres samarbejde har skabt, hvor dygtigt de har gjort brug af den, og om den er blevet rummelig nok til at omfatte hver af de 5 personers forskelligheder og få dem positivt i spil.

Denne ånd (og det var det, jeg måtte erkende) er ikke uden videre tilgængelig for de traditionelle koncepter for personlig udvikling, fordi den ikke har form, personlighed og egen stemme - men dog alligevel eksisterer. Den kan kun bearbejdes og arbejdes med gennem de 5 personer i fællesskab - men ikke ved at arbejde med hver af de fem personer.

skygger

top

Tag for eksempel begrebet "Kortet over Verden", som betyder den forståelse, vi hver især har skabt, og som vi et eller andet sted er ret ene om. Det er vores specielle forståelse af den situation, vi er i. De fem personer har hver deres "kort over verden", som vi kan spørge ind til. De 5 personers fælles kort over verden kunne man så forestille sig, var de fem kort lagt sammen. Men det er akkurat, hvad det ikke er. For i det øjeblik de afdækker og fortæller, hvad deres "kort over verden" er, så påvirker og ændrer det de andre 4 personers kort over verden.

Og det er først efter en indbyrdes proces og en ofte længerevarende dialog, at alle de nødvendige forandringer og tilpasninger er foretaget, og det fælles kort dukker op.

Dette er ofte et ganske andet, end man i første omgang kunne forvente. Gruppen har været dygtig og har draget nytte af ånden, der hersker i deres samarbejde.

Skulle det modsatte ske, vil afdækningen af de enkelte "kort over verden" føre til, at hver enkelt person gennem en diskussion, hvor det ene argument tårner sig oven på det andet, ender med at forblive indenfor sit eget kort over verden, der nu er blevet snævrere med skarpere grænser, og med ejeren af kortet siddende på toppen af det tårn af argumenter, vedkommende har bygget op - i meget ensom majestæt. Gruppen har i dette tilfælde ikke været dygtige til at udnytte ånden, der nu består af en sær følelse af afmagt og frustration.

Hvad er det så lige for en forskel, der gør forskellen? Hvorvidt det ender på den ene eller den anden måde?

Det er evnen til at følge og skabe to processer på én gang. Både ens egen og den kollektive. Den evne kan alle gruppemedlemmer have, fordi de har arbejdet på den. Eller den kan være tilstede hos enkelte eller en enkelt i gruppen. Eller den kan være til stede hos en ude fra, der assisterer gruppen.

Den kollektive proces - skaberen af den ånd, der hersker - er netop tilgængelig for Colinco Konceptets specielt udviklede begreber og værktøjer, der er rettet mod det kollektive felt.

top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev