Historie


1996-97:
Helle Dyrting starter eget konsulentfirma. Et par år efter indtræder Charlotte Bering i firmaet, som i 1998 får navnet NLP Dynamics.

2003:
Helle Dyrting certificeres i USA som "International Master Trainer in NLP" på baggrund af lanceringen af hendes nye koncept, der blev til Colinco Konceptet. Bogen ”Fællesskabets skjult kræfter” om konceptet bliver udgivet. Firmaet afholder efterfølgende adskillige uddannelser i Colinco Konceptet for både ledere og andre selvstændige konsulenter.

2005:
Firmaet skifter navn til Colinco Institute. Har samarbejde med et stort hold af de af os uddannede konsulenter, som udgør et solidt netværk. Firmaet varetager store udviklings- og uddannelsesforløb i det offentlige og det private.

2008: 
Firmaet udvides med 4 konsulenter fra firmaet People Planet, som bliver partnere i Colinco Institute. En af disse udtræder senere.

2017 sommer:
De tre partnere fra People Planet udtræder af Colinco Institute. Firmaet er tilbage i sin oprindelige form med de to grundlæggere som indehavere og et netværk af Colinco konsulenter tilknyttet på freelancebasis.

Gennem alle årene har det fælles udgangspunkt for alle i Colinco Institute været Colinco Konceptet og dets unikke teori, modeller og værktøjer for udvikling af fællesskaber. Konceptet har hele tiden været og er stadig vores egen forståelsesramme og værktøjskasse.

Vi tror på de fantastiske og stærke kræfter, der bor i ethvert menneskeligt fællesskab på en arbejdsplads. Og vi kan godt påstå med så mange år på bagen og med så mange samarbejdsforløb med vores kunder, at vi er blevet eksperter i at finde og forløse disse kræfter.

Læs mere om Colinco Konceptet her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev